<<< menu        <<<-- wstecz

Konkurs na Projekt Biżuterii z Bursztynem
AMBERIF DESIGN AWARD '2001

Werdykt Jury Międzynarodowego Konkursu na Projekt Biżuterii z Bursztynem

AMBERIF DESIGN AWARD '2001
Wydany dnia 10 lutego 2001 r. w Gdańsku

Jury w składzie:
Prof. David Watkins
Dr Christianne Weber-Stober
Prof. Jerzy Ginalski
Dr Sławomir Fijałkowski
Wilhelm Tasso Mattar

Na posiedzeniu w dniu 10.02.2001 r. w Gdańsku poddało ocenie 118 prac z 14 krajów. Wybór jury dotyczący zarówno prac nagrodzonych jak i zakwalifikowanych do katalogu nie był jednomyślny i jak zwykle w takich przypadkach stanowi efekt kompromisu jurorów, których jedną z intencji było również przedstawienie możliwie pełnego spektrum nadesłanych prac i kierunków artystycznych poszukiwań.

Pierwsza Nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Gdańska (11 500 PLN):

Adriana Lisowska, praca oznaczona godłem 261077
Podwójna wypowiedź, która w sposób najbardziej przekonywujący odpowiedziała na założenia organizatorów konkursu, oczekujących eksperymentalnych rozwiązań, wykraczających poza jubilerskie schematy. Pierwsza część historii o bursztynie, opowiedziana w lapidarnej formie, niezwykle finezyjnie łączy prehistorię ze współczesnością. Bryłka bursztynu (kopalnej żywicy pochodzenia organicznego) zalaminowana została w produkcie współczesnego przemysłu chemicznego (żywicy syntetycznej). Ślad odciśniętych linii papilarnych - jednoznacznego identyfikatora tożsamości, nadały obiektowi prawdziwie osobisty i autorski charakter. Drugi wątek analizy indywidualnej tożsamości przedstawiony został w postaci zmultiplikowanych znamion na skórze. Bursztynowe "znaki szczególne" osadzają prezentację w nurcie nawiązującym do body art oraz sztuki akcyjnej. Wysoko oceniając niebanalną interpretację tematu i trafnie dobrane środki artystycznego wyrazu, jury dostrzegło w dwuelementowej koncepcji autorki spójną, przemyślaną całość, ze szczególnym wskazaniem realizacji zatytułowanej, "resin / żywica".

Nagroda ufundowana przez firmę Goldmajor (800 $):

Sari Limatta / Finlandia, praca oznaczona godłem 160677
Praca reprezentująca nurt odwołujący się do tradycji biżuterii w jej najbardziej klasycznej konwencji jako przedmiotu użytkowego, będącego elementem dekoracji sylwetki. Kontrast chłodnej, geometrycznej bryły z tworzywa syntetycznego oraz ciepłego, amorficznego plastra bursztynu w zderzeniu z tytułem pracy, aluzyjnie odwołującym się do terminologii komputerowej, umiejscowił wypowiedź w teraźniejszym kontekście. Kodem dostępu do "strzeżonego poziomu" finałowej rundy Amberif Design Award okazała się oszczędna, skandynawska estetyka w stylu high-tech.

Nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Bursztynników (2 kg bursztynu):

Albert Kaleta, praca oznaczona godłem 220579
Autor posłużył się postmodernistyczną metodą cytatu. Poprzez wybór i plastyczne odrealnienie przedmiotów codziennego użytku odbiorca zostaje wciągnięty w wielowątkową grę skojarzeń, nawiązującą do licznych odniesień symbolicznych. Zwój, przypominający judaistyczną torę rozwija sentymentalną opowieść o dawnych i współczesnych sygnifikantach codzienności. Szkicowa, demonstracyjnie niedbała forma prezentacji stanowi świadomie wyreżyserowaną, parateatralną instalację, opartą o niedopowiedzenia i otwarte pola możliwych interpretacji w klimacie poetyckiej nostalgii.

Nagroda ufundowana przez firmę Lidyt (3 kg srebra):

Andrzej Szadkowski, praca oznaczona godłem 202636
Przedmiot pozornie afunkcjonalny okazuje się współczesnym fetyszem ściśle związanym z osobą posiadacza. Matematyczny wykres służący do określania optymalnego biorytmu psychofizycznego zestawiony został z uformowaną przez żywioły natury bryłką bursztynu, któremu od zawsze przypisywano właściwości magiczne i rytualne. Wiara w moc wyzwalania naturalnej energii poprzez obiekty o specjalnych właściwościach ma swe bogate źródło w tradycji talizmanu i amuletu. Autor w inteligentny sposób nawiązał do najgłębszych pokładów ludzkiej tożsamości, kształtowanej również przez metafizykę i podświadomość.

Nagroda ufundowana przez firmę Timex Poland (komplet zegarków):

Anna Kamińska-Ogińska, praca oznaczona godłem 421751
Ekspresyjna, agresywna inscenizacja atakująca wyobraźnię z siłą reklamowego spotu. Prymitywistyczne inspiracje lateksowo - bursztynowej antybiżuterii odwołują się do najbardziej podstawowych instynktów. Przekaz pośredni, funkcjonujący tylko w postaci dokumentacji fotograficznej okazał się równie nośny jak obiekty złotnicze wykonane przy pomocy palnika i młotka. Tym samym jury pragnęło wyróżnić sposób myślenia nawiązujący bezpośrednio do współczesnych sztuk wizualnych, w których - w przeciwieństwie do rzemiosła - najistotniejsza jest intencja artysty i wywołane nią emocje odbiorcy.

Zakwalifikowano do reprodukcji w katalogu oraz na wystawę następujące prace:

 • Sripa Turpeinen z Finlandii 000001
 • Jan Pomianowski z Goręczyna 010458
 • Eugeniusz Gawkielwicz i Marta Bogusz z Gdyni 030152
 • Uri Samet z Izraela 249249
 • Andrzej Opałko z Łodzi 257041
 • Adrianna Budzisz z Wejherowa 270297
 • Elżbieta i Marek Pawłowscy z Sopotu 281097
 • Solvegia & Andreas Kriviciai z Litwy 324903
 • Wojciech Rygało z Wołomina 540423
 • Jan Piotr Materek z Mikoszewa 661636
 • Agnieszka Plorin z Rumii 740623
 • Andrzej Boss z Łodzi 939501
 • Klaudia Butryn z Malborka 300399
 • Marta Schoeneck z Miłobądza 186963

WSZYSTKIM LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!!!

źródło: www.amberif.pl

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 -2003 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.