<<< menu        <<<-- wstecz

PREZENTACJE 2003

Ogólnopolski Otwarty Konkurs Biżuterii Artystycznej
"PREZENTACJE 2003"

Pierwszy konkurs "Prezentacje" odbył podczas targów biżuterii i zegarków Złoto Srebro Czas 2001 na warszawskim Torwarze. To jedyny obecnie konkurs biżuterii artystycznej w Warszawie, ma dopiero trzyletnią tradycję, a już jest ważnym wydarzeniem w środowisku projektantów biżuterii.

W tym roku "Prezentacje" będą towarzyszyły targom Złoto Srebro Czas 2003 w dniach 3-5 października 2003 w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego. Inicjatorami tego konkursu są Międzynarodowe Centrum Targowe, Pracownia Sztuk Plastycznych - organizatorzy Targów oraz Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych. Intencją organizatorów jest ożywienie środowiska projektantów i twórców biżuterii. Przy okazji Targów, które są imprezą typowo komercyjną, chcemy zaprezentować projekty ambitne, ciekawe artystycznie. "Trudny rynek" wpłynął na urodzaj biżuterii tzw. dobrze sprzedającej się, dlatego stało się celowe i konieczne wyróżnianie prac oryginalnych i niepowtarzalnych, takich jak na przykład nagrodzone w zeszłym roku broszki Andrzeja Bielaka, prace Jacka A. Rochackiego czy Antka Zaremskiego.

"Prezentacje" są konkursem otwartym - dla członków STFZ, dla twórców i projektantów nie zrzeszonych oraz studentów. Do konkursu zostaną dopuszczone pojedyncze przedmioty oraz komplety i zestawy spełniające funkcję biżuterii, wykonane przy wykorzystaniu technik złotniczych z użyciem metali szlachetnych. Jurorami tegorocznego konkursu będą: Andrzej Bielak - zdobywca pierwszej nagrody zeszłorocznej edycji konkursu - prezes STFZ, Józef Mrozek - wykładowca ASP w Warszawie - wzornictwo przemysłowe, Jacek Hohensee - artysta plastyk, Sławomir Fijałkowski - projektant, laureat licznych konkursów oraz wykładowca ASP w Łodzi, Wanda Gontarska - dyrektor targów Złoto Srebro Czas.

Przewidziane są następujące nagrody: I i II Nagroda o łącznej wartości 10.000, według podziału jury, III Nagrodę funduje przezes STFZ. Wyróżnienia - srebro w granulacie i perły luzem. Sponsorami, którzy zgłosili już chęć uhonorowania laureatów konkursu "Prezentacje `2003" są: MCT, PSP, KGHM Metraco, Perpol Moda Dzisiaj, Walcownia Metali, YES Biżuteria, Vitrum. Nagrodzone i zakwalifikowane prace będą eksponowane na wystawie w Galerii Projektantów podczas targów Złoto Srebro Czas 2003. Projekty zostaną zdokumentowane fotograficznie, a najciekawsze znajdą się w katalogu wystawy "Prezentacje `2003". Wystawa zaprezentowana będzie w Internecie na stronach STFZ-tu (www.stfz.art.pl). Organizatorzy chcieliby, aby konkurs przyciągnął jak najwięcej osób zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem biżuterii artystycznej.

Oczekujemy dalszych deklaracji osób i firm, które zechcą w formie nagród pieniężnych lub rzeczowych poprzeć ideę konkursu, a tym samym uhonorować najwybitniejszych twórców biżuterii artystycznej.

Wszelkich informacji udzielają Komisarze wystawy:

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorzy :

Międzynarodowe Centrum Targowe, Pracownie Sztuk Plastycznych - organizator Targów Złoto Srebro Czas 2003

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych

Sponsorzy:
 • MCT
 • PSP
 • KGHM Metraco
 • Perpol Moda Dzisiaj
 • Walcownia Metali
 • STFZ
Warunki
 • W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i firmy zajmujące się złotnictwem, które od 12.IX do 15.IX.2003 w godzinach 8.00-16.00, złożą swoje prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w biurze Targów Złoto Srebro Czas 2003 w Warszawie przy ul. Finlandzkiej 10.
  ( pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIA )
 • Do konkursu można zgłaszać pojedyncze przedmioty oraz komplety i zestawy spełniające funkcję biżuterii, wykonane z wykorzystaniem technik złotniczych, z metali a także kamieni szlachetnych i innych materiałów.
 • Zgłaszane prace muszą być nowe i dotychczas nigdzie nie prezentowane. Zgłaszający deklaruje że jest właścicielem praw autorskich zgłaszanych przedmiotów.
 • Jeden autor może zgłosić max. 3 prace.
 • Współpraca projektanta i wykonawcy jest dopuszczalna.
 • Każda praca powinna być oznaczona pięciocyfrowym kodem, umieszczonym także na formularzu zgłoszeniowym, osobnym dla każdej pracy.
 • Używanie pseudonimów jest zabronione.
 • W zgłoszeniu należy podać wartość pracy, rozumianą jako koszt wykonania (odtworzenia) pracy.
 • Organizatorzy przejmują odpowiedzialność za prace od momentu złożenia do odebrania przez zgłaszającego.
 • Komisarzami wystawy są Maryla Maria Dubiel i Ewa Mioduszewska
 • W dniu 17 września 2003 r. zgłoszone prace oceni jury w składzie;
  • Wanda Gontarska, dyrektor Targów;
  • Andrzej Bielak, projektant biżuterii, laureat zeszłorocznej edycji konkursu;
  • Sławomir Fijałkowski, projektant biżuterii, wykładowca ASP w Łodzi;
  • Jacek Maria Hohensee, artysta plastyk;
  • Józef Mrozek, wykładowca ASP w Warszawie.

Jury nie zna nazwisk autorów prac. Członkowie Jury nie biorą udziału w konkursie.

Nagrody
 • I i II nagroda o łącznej wartości 10.000 PLN, (podziału dokona jury).
 • III nagroda - Nagroda Prezesa STFZ - 1 kg srebra
Wyróżnienia

............
 • Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 4 października 2003. o godz. 12.00 w Hali Targowej przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie
 • Nagrodzone i zakwalifikowane prace będą prezentowane w czasie Targów w Galerii Wystawowej. -Wyniki konkursu zostaną opublikowane w internecie na stronach www.stfz.art.pl i www.mct.com.pl a także na CD.
 • Prace ze względu na planowane powtórzenia wystawy w Polsce pozostaną w dyspozycji organizatorów do następnych Targów w 2004 roku.
Maryla Maria Dubiel - maryla.dubiel@wp.pl
Ewa Mio - ewa@mio.prv.pl

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2003 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.