<<< menu        <<<-- wstecz

PREZENTACJE 2005
Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych od początku istnienia współpracowało z organizatorami targów biżuterii w Polsce. Efektem współpracy z targami "złoto srebro czas" jest m. innymi konkurs "Prezentacje". Jego nazwa wywodzi się z wystawy naszych członków zorganizowanej przed wielu laty w jednej z galerii przy Nowym Świecie w Warszawie ( >>>> ). Pomysł łączenia konkursowych wystaw z targami branżowymi nie jest nowy. Tak dzieje się w wielu miejscach na świecie. I tak stało się w Warszawie. Dzięki życzliwość i wsparciu finansowemu MCT i PSP po raz kolejny zapraszamy polskich złotników do artystycznych wyścigów. Nasi przyjaciele - firmy związane z branżą złotniczą fundują coraz liczniejsze nagrody. Bardzo pomaga nam "Walcownia Metali" finansując wydanie dokumentacji wystawy. Wszystkim im serdecznie dziękujemy.

STFZ w ramach statutowej działalności podejmuje szereg działań zmierzających do podniesienia poziomu artystycznego, a także wykonawczego w polskich pracowniach. Poddanie pod osąd fachowców, a potem publiczne pokazanie swoich prac i porównanie z innymi, wymaga pewnej odwagi. Zamknięcie się w sobie i chowanie prac "do szuflady" choć nie jest tchórzostwem, powoduje, że pozostajemy nieznani i niezauważeni. Dlatego gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.

Zarząd i Rada Programowa STFZ długo zastanawiały się nad formułą "Prezentacji". Nie chcieliśmy powtarzać założeń innych konkursów, a raczej je uzupełniać. Stąd jego bardziej użytkowy i designerski charakter. Zależy nam na wysokim poziomie artystycznym, ale ważnym elementem oceny prac jest jakość technicznego wykonania. W Polsce brakuje podręcznika do nauki złotnictwa w ojczystym języku, nie mówiąc już o szkołach uczących technik i technologii złotniczych. Zdecydowana większość aktywnych złotników zdobyła wiedzę w wyniku samokształcenia lub w rzemiośle. Być może powstanie kiedyś w Polsce szkoła profesjonalnie ucząca złotnictwa. Póki co udział w konkursach dopinguje także do doskonalenia warsztatu tak, aby w pełni świadomie korzystać z plastycznej wyobraźni i twórczej fantazji.

Andrzej Bielak
Kraków maj 2005

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biżuterii Artystycznej "Prezentacje 2005".

Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zajmujących się szeroko pojmowana sztuką złotniczą. Zapraszamy: uczniów liceów plastycznych, złotników samouków, studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych a także ich nauczycieli, właścicieli i pracowników firm złotniczych. Jednym słowem wszystkich którzy zajmując się złotnictwem i biżuterią i czują potrzebę przekazania innym swoich wewnętrznych emocji, idei, przemyśleń, ale także wiedzy złotniczej.

Aby nadać nowy impuls konkursowi nadaliśmy mu tytuł - temat: "Kontrasty". Zinterpretujcie go Państwo i przyślijcie na konkurs piękne prace.

W warunkach nie ograniczamy ani twórczej kreatywności, ani użytych technik czy materiałów. Nadsyłane prace powinny jednak spełniać szeroko pojęte funkcje biżuterii ( obiekty będą wykluczane). Wspomnieliśmy też o wiedzy, ponieważ jury będzie bez względu na użyte techniki zwracało uwagę na perfekcję technicznego wykonania. Wszystkie nasze działania mają na celu podnoszenie poziomu polskiego współczesnego złotnictwa tak od strony projektowej jak i wykonawczej. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja konkursu będzie tego dowodem.

Marcin Tymiński, Paweł Kaczyński, Roman Kowalkowski.

Kolejna edycja konkursu "Prezentacje" odbędzie się, jak co roku, na targach Złoto Srebro Czas jako impreza towarzysząca targom.

Tegoroczny konkurs zapowiada zmiany w jury, w którego skład wejdą: Wanda Gontarska, Jasiek Suchodolski, Elżbieta Kochanek Van Dijk, Jarosław Westermark, Tomasz Mayzel.

Największą natomiast zmianą będzie zmiana charakteru konkursu na tematyczny. Jury wybierze spośród nadesłanych prac najciekawsze realizacje, przy czym technika wykonania i estetyka prac będzie nie bez znaczenia.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców, którzy chcieliby się zmierzyć z tematem "KONTRASTY". Kontrasty odnoszą się do przeciwstawnych względem siebie formy, techniki wykonania lub idei.


Ogólnopolski Otwarty Konkurs Biżuterii Artystycznej
"PREZENTACJE 2005"

Organizatorzy:
 • KONTRASTY
Organizatorzy:
 • Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych,
 • Międzynarodowe Centrum Targowe oraz Pracownia Sztuk Plastycznych
  - organizatorzy Targów Złoto Srebro Czas 2004
Patronat honorowy - Jolanta Kwaśniewska

Patronat medialny:
 • Polski Jubiler
 • Zegarki i Biżuteria
 • Polska Biżuteria
 • Europa 2000
 • Warsaw Voice
 • TVP 3
Sponsorzy:
 • MCT
 • PSP
 • KGHM Metraco
 • Perpol
 • Walcownia Metali
 • STFZ
 • W. Kociuba - Narzędzia Jubilerskie
 • Arma - Anna Domańska
 • Aleksandra i Janusz Stanko
 • Joachim Sokólski
Cel

Celem konkursu jest aktywizacja środowisk złotniczych w Polsce, szeroka prezentacja i popularyzacja najciekawszych pomysłów i realizacji twórców form złotniczych.

Warunki
 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i firmy zajmujące się złotnictwem, które w dniach od 1.IX do 12.IX.2005 w godzinach 8.00-16.00, złożą( lub przyślą) swoje prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w biurze Targów Złoto Srebro Czas 2005 w Warszawie przy ul. Finlandzkiej 10 w Warszawie.
 2. Prace powinny być w dostarczone bezpiecznym opakowaniu, uwzględniającym wielokrotne użycie.
 3. Do konkursu można zgłaszać pojedyncze przedmioty oraz komplety i zestawy spełniające szeroko pojętą funkcję biżuterii, wykonane z wykorzystaniem technik złotniczych i pokrewnych, z metali - w tym szlachetnych, a także kamieni szlachetnych i innych materiałów. Komplety i zestawy zgłoszone na jednym formularzu będą traktowane jako jedna praca.
 4. Zgłaszane prace muszą być nowe i dotychczas nigdzie nie prezentowane co zgłaszający potwierdza własnym podpisem w zgłoszeniu, deklaruje również że jest właścicielem praw autorskich zgłaszanych przedmiotów w rozumieniu prawa autorskiego.
 5. Jeden autor może zgłosić max. 3 prace ( zestawy, komplety ).
 6. Współpraca projektanta i wykonawcy jest dopuszczalna.
 7. Każda praca (zestaw) powinna być oznaczona pięciocyfrowym kodem, umieszczonym także na formularzu zgłoszeniowym, osobnym dla każdej pracy ( zestawu, kompletu ).
 8. Używanie pseudonimów jest zabronione.
 9. W zgłoszeniu należy podać wartość pracy, rozumianą jako koszt wykonania (odtworzenia) pracy.
 10. Organizatorzy przejmują odpowiedzialność za prace od momentu złożenia (nadesłania) do odebrania (odesłania) przez zgłaszającego.
 11. Prace nie zakwalifikowane do wystawy będzie można odebrać w Biurze Targów podczas ich trwania, potem będą odsyłane na koszt autora.
 12. 12. Komisarzami wystawy są: Marcin Tymiński ( tel. 0501 160 203 ), Roman Kowalkowski (tel. 22/649 15 38) i Paweł Kaczyński (tel. 0502 652 042 )
 13. Nagrody
  • I w wysokości 7000 zł - Prezesa MCT
  • II w wysokości 3000zł - Prezesa PSP
  • III nagroda - Nagroda Prezesa STFZ - 1 kg srebra i 1 kg krzemienia pasiastego
  Wyróżnienia
  • KGHM Metraco - 2 kg granulatu srebra;
  • Perpol - garść pięknych pereł;
  • W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie - rękaw protetyczny z silnikiem;
  • Arma Anna Domańska - zestaw do elektrolitycznego złocenia i rodowania;
  • Joachim Sokólski - nagroda "925" (925 gramów srebra próby 925);
  • Aleksandra i Janusz Stanko - wystawa indywidualna w Galerii "Stanko";
  Autorzy nagrodzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są (niestety) do zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% otrzymanej nagrody, w Biurze Targów w dniu wręczenia nagród.

formularz zgłoszenia (Word)    

Jury
W dniu 14 września 2005 r. zgłoszone prace oceni jury w składzie; Jarosław Westermark, Jan Suchodolski - laureat zeszłorocznego konkursu, Elżbieta Kochanek Van Dijk, Tomasz Mayzel, Wanda Gontarska - Dyrektor Targów.
 • Jury nie zna nazwisk autorów prac. Członkowie Jury nie biorą udziału w konkursie.
 • Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta.
 • Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 • Do czasu oficjalnego ogłoszenia werdykt jury jest tajny.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 8 października 2005 roku o godz. 12.00 w Hali Targowej przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie.
 • Nagrodzone i zakwalifikowane prace będą prezentowane w czasie Targów w Galerii Wystawowej.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane w internecie na stronach www.stfz.art.pl i www.mct.com.pl, w prasie fachowej, a także na CD.
 • Komisarze wystawy są obecni podczas obrad Jury. Zakwalifikowane prace ze względu na planowane powtórzenia wystawy w Polsce pozostaną w dyspozycji organizatorów przez ok. 1 rok. Odbiór prac będzie możliwy na Targach w roku 2006.
  Wystawie będzie towarzyszył folder


<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2005 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.