<<< menu        <<<-- wstecz

GALERIA DEBIUTANTÓW 2005


od lewej: Mariusz Deka,
Jacek Domański, Magdalena Truss,
Danuta Grabowska-Gitlin,
Adam Sudzik, Michał Wyszomirski.  

W Galerii Projektantów na targach Złoto Srebro Czas po raz pierwszy zorganizowaliśmy Galerię Debiutantów.

Swoje prace prezentowało 6 osób, dla których spotkanie z tak liczną publicznością było nowym doświadczeniem. Pomysł narodził się podczas wymiany postów na forum internetowym STFZ (www.stfz.art.pl/forum) i dzięki pomocy organizatorów targów STFZ udało się doprowadzić do zorganizowania ekspozycji.

Miło nam poinformować, że jeden z debiutantów - Mariusz Deka - w konkursie PREZENTACJE 2005 otrzymał wyróżnienie (>>>>). Był to na pewno udany debiut!

Opinie debiutujących w ten sposób uczestników i oceny zwiedzających doprowadziły do podjęcia wstępnej decyzji o włączeniu na stałe Galerii Debiutantów do programu i ekspozycji Galerii Projektantów na warszawskich targach.


Michał Wyszomirski  

Jacek Domański

Adam Sudzik

Mariusz Deka  

Magdalena Truss

Danuta Grabowska-Gitlin

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2005 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.