<<< menu        <<<-- wstecz

PREZENTACJE 2006
Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych od początku istnienia współpracowało z organizatorami targów biżuterii w Polsce. Efektem współpracy z targami "złoto srebro czas" jest m. innymi konkurs "Prezentacje". Jego nazwa wywodzi się z wystawy naszych członków zorganizowanej przed wielu laty w jednej z galerii przy Nowym Świecie w Warszawie ( >>>> ). Pomysł łączenia konkursowych wystaw z targami branżowymi nie jest nowy. Tak dzieje się w wielu miejscach na świecie. I tak stało się w Warszawie. Dzięki życzliwość i wsparciu finansowemu MCT i PSP po raz kolejny zapraszamy polskich złotników do artystycznych wyścigów. Nasi przyjaciele - firmy związane z branżą złotniczą fundują coraz liczniejsze nagrody. Bardzo pomaga nam "Walcownia Metali" finansując wydanie dokumentacji wystawy. Wszystkim im serdecznie dziękujemy.

STFZ w ramach statutowej działalności podejmuje szereg działań zmierzających do podniesienia poziomu artystycznego, a także wykonawczego w polskich pracowniach. Poddanie pod osąd fachowców, a potem publiczne pokazanie swoich prac i porównanie z innymi, wymaga pewnej odwagi. Zamknięcie się w sobie i chowanie prac "do szuflady" choć nie jest tchórzostwem, powoduje, że pozostajemy nieznani i niezauważeni. Dlatego gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.

Zarząd i Rada Programowa STFZ długo zastanawiały się nad formułą "Prezentacji". Nie chcieliśmy powtarzać założeń innych konkursów, a raczej je uzupełniać. Stąd jego bardziej użytkowy i designerski charakter. Zależy nam na wysokim poziomie artystycznym, ale ważnym elementem oceny prac jest jakość technicznego wykonania. W Polsce brakuje podręcznika do nauki złotnictwa w ojczystym języku, nie mówiąc już o szkołach uczących technik i technologii złotniczych. Zdecydowana większość aktywnych złotników zdobyła wiedzę w wyniku samokształcenia lub w rzemiośle. Być może powstanie kiedyś w Polsce szkoła profesjonalnie ucząca złotnictwa. Póki co udział w konkursach dopinguje także do doskonalenia warsztatu tak, aby w pełni świadomie korzystać z plastycznej wyobraźni i twórczej fantazji.

Andrzej Bielak
Kraków maj 2005


Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biżuterii Artystycznej "Prezentacje 2006".

Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zajmujących się szeroko pojmowana sztuką złotniczą. Zapraszamy: uczniów liceów plastycznych, złotników samouków, studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych a także ich nauczycieli, właścicieli i pracowników firm złotniczych. Jednym słowem wszystkich którzy zajmując się złotnictwem i biżuterią i czują potrzebę przekazania innym swoich wewnętrznych emocji, idei, przemyśleń, ale także wiedzy złotniczej.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym przyjęta została formuła konkursu tematycznego. Tytuł: "Eksperyment", powinien pozwolić na puszczenie wodzy fantazji, do czego szczerze zachęcamy zarówno w sferze projektu, techniki jak i materiałów. Jedyna zmiana w stosunku do ubiegłych lat polega na wprowadzeniu obowiązkowego wpisowego w wysokości 50 zł. Wpisowe ma pozwolić na sprawne i efektywne zrealizowanie działań reklamowych i dokumentacyjnych, towarzyszącym konkursowi.

W warunkach nie ograniczamy ani twórczej kreatywności, ani użytych technik czy materiałów. Nadsyłane prace powinny jednak spełniać szeroko pojętą funkcje biżuterii (obiekty będą wykluczane). Wspomnieliśmy też o wiedzy, ponieważ jury będzie bez względu na użyte techniki zwracało uwagę na perfekcję technicznego wykonania. Wszystkie nasze działania mają na celu podnoszenie poziomu polskiego współczesnego złotnictwa tak od strony projektowej jak i wykonawczej. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja konkursu będzie tego dowodem.

Marcin Tymiński, Remigiusz Grodzicki.

Kolejna edycja konkursu "Prezentacje" odbędzie się, jak co roku, na targach Złoto Srebro Czas jako impreza towarzysząca Targom.

W skład tegorocznego jury zaprosiliśmy: Wandę Gontarską, Annę Sado, Kamillę Rohn, Hannę Zdanowską, Adama Leję, Andrzeja Bossa, Olgierda Stopińskiego. Jury wybierze spośród nadesłanych prac najciekawsze realizacje, przy czym technika wykonania i estetyka prac będą ważnym kryterium oceny.


Ogólnopolski Otwarty Konkurs Biżuterii Artystycznej
"PREZENTACJE 2006"

Temat::
 • EKSPERYMENT
Organizatorzy:
 • Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych,
 • Międzynarodowe Centrum Targowe oraz Pracownia Sztuk Plastycznych
  - organizatorzy Targów Złoto Srebro Czas 2004
Patronat medialny:
 • Polski Jubiler
 • Rzeczpospolita
 • Polska Biżuteria
Sponsorzy:
 • MCT
 • PSP
 • KGHM Metraco
 • Perpol
 • Walcownia Metali
 • STFZ
 • W. Kociuba - Narzędzia Jubilerskie
 • Arma - Anna Domańska
 • Aleksandra i Janusz Stanko
 • Joachim Sokólski
Cel

Celem konkursu jest popularyzacja współczesnego złotnictwa w Polsce, poszukiwanie nowych trendów, form, sposobów wykonania.

Warunki
 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i firmy zajmujące się złotnictwem, które w dniach 01.09 do 11.09.2006 w godzinach 8.00-16.00, złożą (lub przyślą) swoje prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w biurze Targów Złoto Srebro Czas 2006 w Warszawie przy ul. Finlandzkiej 10, wraz z dołączonym dowodem wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł na konto Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Numer konta STFZ: Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych III O/ Warszawa 81 1370 1037 0000 1701 4032 4300
 2. Prace powinny być w dostarczone bezpiecznym opakowaniu, uwzględniającym wielokrotne użycie.
 3. Do konkursu można zgłaszać pojedyncze przedmioty oraz komplety i zestawy spełniające szeroko pojętą funkcję biżuterii, wykonane z wykorzystaniem technik złotniczych i pokrewnych, z metali - w tym szlachetnych, a także kamieni szlachetnych i innych materiałów. Komplety i zestawy zgłoszone na jednym formularzu będą traktowane jako jedna praca.
 4. Zgłaszane prace muszą być nowe i dotychczas nigdzie nie prezentowane co zgłaszający potwierdza własnym podpisem w zgłoszeniu, deklaruje również że jest właścicielem praw autorskich zgłaszanych przedmiotów w rozumieniu prawa autorskiego.
 5. Jeden autor może zgłosić max. 3 prace ( zestawy, komplety ).
 6. Współpraca projektanta i wykonawcy jest dopuszczalna.
 7. Każda praca (zestaw) powinna być oznaczona pięciocyfrowym kodem, umieszczonym także na formularzu zgłoszeniowym, osobnym dla każdej pracy ( zestawu, kompletu ).
 8. Używanie pseudonimów jest zabronione.
 9. W zgłoszeniu należy podać wartość pracy, rozumianą jako koszt wykonania (odtworzenia) pracy.
 10. Organizatorzy przejmują odpowiedzialność za prace od momentu złożenia (nadesłania) do odebrania (odesłania) przez zgłaszającego.
 11. Prace nie zakwalifikowane do wystawy będzie można odebrać w Biurze Targów podczas ich trwania, potem będą odsyłane na koszt autora.
 12. Komisarzami wystawy są: Marcin Tymiński ( tel. 0501 160 203 ), Remigiusz Grodzicki (tel. 0502 320 001)
 13. Nagrody
  • I w wysokości 7000 zł - Prezesa MCT
  • II w wysokości 3000zł - Prezesa PSP
  • III nagroda - Nagroda Prezesa STFZ - 1 kg srebra i 1 kg krzemienia pasiastego
  Wyróżnienia
  • KGHM Metraco - 2 kg granulatu srebra;
  • Perpol - garść pięknych pereł;
  • W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie - rękaw protetyczny z silnikiem;
  • Arma Anna Domańska - zestaw do elektrolitycznego złocenia i rodowania;
  • Joachim Sokólski - nagroda "925" (925 gramów srebra próby 925);
  • Aleksandra i Janusz Stanko - wystawa indywidualna w Galerii "Stanko";

  Oraz ewentualne nagrody pozaregulaminowe

  Autorzy nagrodzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są (niestety) do zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% otrzymanej nagrody, w Biurze Targów w dniu wręczenia nagród.

formularz zgłoszenia (Word)    

Jury

W dniu 13.09.2006 r. zgłoszone prace oceni jury w składzie; Anna Sado - dziennikarz, Andrzej Boss - laureat zeszłorocznego konkursu, artysta złotnik i nauczyciel akademicki, Kamila Rohn - artysta złotnik, Hanna Zdanowska - artysta złotnik, Adam Leja - właściciel Galerii 32 w Warszawie, Olgierd Stopiński - artysta złotnik, Wanda Gontarska - Dyrektor Targów.

Obradom jury towarzyszyć mogą także fundatorzy wyróżnień i nagród pozakonkursowych, o ile nie zostanie postanowione inaczej.

"
 • Jury nie zna nazwisk autorów prac. Członkowie Jury nie biorą udziału w konkursie.
 • Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta.
 • Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 • Do czasu oficjalnego ogłoszenia werdykt jury jest tajny.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Warszawskim Centrum Expo XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, podczas trwania targów Złoto Srebro Czas 2006
 • Nagrodzone i zakwalifikowane prace będą prezentowane w czasie Targów w Galerii Projektantów . Wyniki konkursu zostaną opublikowane w internecie na stronach www.stfz.art.pl i www.mct.com.pl, w prasie fachowej.
 • Komisarze wystawy są obecni podczas obrad Jury. Zakwalifikowane prace ze względu na planowane powtórzenia wystawy w Polsce pozostaną w dyspozycji organizatorów przez ok. 1 rok. Odbiór prac będzie możliwy na Targach w roku 2007.

Wystawie będzie towarzyszył katalog.


<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2006 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.