<<< menu        <<<-- wstecz

PREZENTACJE 2008 - regulamin konkursu

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Biżuterii Artystycznej "Prezentacje 2008".

Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zajmujących się szeroko pojmowaną sztuką złotniczą. Zapraszamy: uczniów liceów plastycznych, złotników samouków, studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych a także ich nauczycieli, właścicieli i pracowników firm złotniczych. Jednym słowem wszystkich, którzy zajmując się złotnictwem i biżuterią czują potrzebę przekazania innym swoich wewnętrznych emocji, idei, przemyśleń, ale także wiedzy złotniczej.

W warunkach nie narzucamy tematu, nie ograniczamy ani twórczej kreatywności, ani użytych technik czy materiałów. Nadsyłane prace powinny jednak spełniać szeroko pojęte funkcje biżuterii (obiekty będą wykluczane). Wspomnieliśmy też o wiedzy, ponieważ jury będzie bez względu na użyte techniki zwracało uwagę na perfekcję technicznego wykonania. Wszystkie nasze działania mają na celu podnoszenie poziomu polskiego współczesnego złotnictwa tak od strony projektowej jak i wykonawczej. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja konkursu będzie tego dowodem.

Marcin Tymiński - kurator konkursu

Ogólnopolski Otwarty Konkurs Biżuterii Artystycznej
"PREZENTACJE 2008"

Organizatorzy:
 • Międzynarodowe Centrum Targowe
 • Pracownie Sztuk Plastycznych
 • Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych
Sponsorzy:
 • MCT
 • PSP
 • KGHM Metraco
 • Walcownia Metali
 • STFZ
 • Zofia i Witold Kozubscy
 • W. Kociuba - Narzędzia Jubilerskie
 • Arma - Anna Domańska
 • Hopea
 • Rodent Pruszków
Cel:

Celem konkursu jest popularyzacja współczesnego złotnictwa w Polsce, poszukiwanie nowych trendów, form, materiałów, technik, rozwiązań formalnych.

Warunki
 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i firmy zajmujące się złotnictwem, które w dniach 10-13 września w godzinach 11.00 - 15.00, złożą (lub przyślą) swoje prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w biurze Targów Złoto Srebro Czas 2008 w Warszawie przy ul. Finlandzkiej 10, 03 903 Warszawa, wraz z dołączonym bezzwrotnym wpisowym w wysokości 50 zł.
 2. Prace powinny być w dostarczone w bezpiecznym opakowaniu, uwzględniającym wielokrotne użycie.
 3. Do konkursu można zgłaszać pojedyncze przedmioty oraz komplety i zestawy spełniające szeroko pojęte funkcje biżuterii, wykonane z wykorzystaniem technik złotniczych i pokrewnych, z metali - w tym szlachetnych, a także kamieni szlachetnych i innych materiałów. Komplety i zestawy zgłoszone na jednym formularzu będą traktowane jako jedna praca.
 4. Zgłaszane prace muszą być nowe i dotychczas nigdzie nie prezentowane, co zgłaszający potwierdza własnym podpisem w zgłoszeniu, deklaruje również, że jest właścicielem praw autorskich zgłaszanych przedmiotów w rozumieniu prawa autorskiego.
 5. Jeden autor może zgłosić max. 3 prace (zestawy, komplety). Współpraca projektanta i wykonawcy jest dopuszczalna.
 6. Każda praca (zestaw) powinna być oznaczona pięciocyfrowym kodem umieszczonym także na formularzu zgłoszeniowym, osobnym dla każdej pracy (zestawu, kompletu).
 7. Używanie pseudonimów jest zabronione.
 8. W zgłoszeniu należy podać wartość pracy, rozumianą jako koszt wykonania (odtworzenia) pracy.
 9. Organizatorzy przejmują odpowiedzialność za prace od momentu złożenia (nadesłania) do odebrania (odesłania) przez zgłaszającego.
 10. Prace niezakwalifikowane do wystawy będzie można odebrać w Biurze Targów podczas ich trwania, potem będą odsyłane na koszt autora.
 11. Kuratorem wystawy jest Marcin Tymiński ( tel. 0501 160 203 ).
Nagrody
 • I w wysokości 7000 zł - Prezesa MCT
 • II w wysokości 3000zł - Prezesa PSP
 • III nagroda - Nagroda Prezesa STFZ - 1 kg srebra
Wyróżnienia
 • KGHM Metraco - 2 kg granulatu srebra;
 • Nagroda im. Małgorzaty Müldner-Nieckowskiej - 1 kg srebra - przyznawana przez Zofię i Witolda Kozubskich;
 • W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie - rękaw protetyczny z silnikiem;
 • Arma Anna Domańska - zestaw do elektrolitycznego złocenia i rodowania;
 • Hopea - talon na zakupy w firmie w wys. 500 zł;
 • Rodent Pruszków - ciekawe urządzenie złotnicze - Niespodzianka!!

Autorzy nagrodzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są (niestety) do zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% otrzymanej nagrody, w Biurze Targów w dniu wręczenia nagród (w przypadku nagród o wartości większej niż 1000 zł).

Jury

W dniu 15 IX. r. zgłoszone prace oceni jury w składzie: Wanda Gontarska, Bogumił Bytomski, Paweł Kaczyński, Krzysztof Roszkiewicz, Marcin Tymiński, Arkadiusz Wolski. Obradom jury towarzyszyć mogą także fundatorzy wyróżnień i nagród pozakonkursowych, o ile nie zostanie postanowione inaczej.

 • Jury nie zna nazwisk autorów prac. Członkowie Jury nie biorą udziału w konkursie.
 • Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta.
 • Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 • Do czasu oficjalnego ogłoszenia werdykt jury jest tajny.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 4 października 2008 w hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie.
 • Nagrodzone i zakwalifikowane prace będą prezentowane w czasie Targów w Galerii Wystawowej, a także w innych galeriach w Polsce.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane w internecie na stronach www.stfz.art.pl i www.zlotosrebroczas.com, w prasie fachowej.
 • Zakwalifikowane prace ze względu na planowane powtórzenia wystawy w Polsce pozostaną w dyspozycji organizatorów przez ok. 1 rok. Odbiór prac będzie możliwy na Targach w roku 2009.
 • Wystawie będzie towarzyszył katalog.

regulamin w pliku .doc >>>>        regulamin w pliku .pdf >>>>        logo konkursu w pliku .eps >>>>

PREZENTACJE 2008 - lista uczestników >>>>
PREZENTACJE 2007 >>>>

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2008 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.