<<< menu        <<<-- wstecz

KONKURS NA BIŻUTERIĘ ARTYSTYCZNĄ l PRZEDMIOTY UŻYTKOWE
ZWIĄZANE TEMATYCZNIE Z TWÓRCZOŚCIĄ l OSOBĄ FRYDERYKA CHOPINA
CHOPIN - KSZTAŁT MUZYKI

Targi Złoto Srebro Czas, 2-4 października 2009


W tym roku targi Złoto Srebro Czas włączyły się w wyjątkową inicjatywę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Z okazji Roku Chopinowskiego 2010 zostanie zorganizowany otwarty ogólnopolski konkurs na biżuterię artystyczną i przedmioty użytkowe, związane tematycznie z życiem i twórczością Fryderyka Chopina.

To będzie jeden konkurs w dwóch kategoriach; na przedmioty ekskluzywne, służące potrzebom promocyjnym Instytutu i pamiątki przeznaczone do produkcji masowej. W każdej kategorii zostaną przyznane dwie nagrody regulaminowe, ale przewidziane też są wyróżnienia i nagrody pozaregulaminowe.

W ocenie prac równie ważne będą kryteria artystyczne jak i merytoryczne. Organizatorzy mają bowiem nadzieję, że pozwolą one wykreować wiele wybitnych artystycznie prac, które będą promowały wielkiego kompozytora jeszcze długo po 2010 roku. To najważniejsza idea tego konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na najbliższej edycji targów Złoto Srebro Czas, gdzie będzie też eksponowana wystawa wszystkich zakwalifikowanych prac konkursowych. Organizatorzy przewidują też wydanie katalogu oraz dalsze eksponowanie wystawy w ważnych miejscach obchodów Roku Chopinowskiego, takich, jak Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki Opera Narodowa, Centrum Chopinowskie.

Prace oceniać będzie sześcioosobowe jury w składzie: Monika Strugała, Janusz Bałdyga (Narodowy Instytut F. Chopina), Wanda Gontarska - targi Złoto Srebro Czas, Jacek Byczewski - artysta plastyk, Marcin Tymiński- artysta plastyk (STFZ), dr Wojciech Brzeziński (ASP w Warszawie, wydział wzornictwa przemysłowego). Kurator Konkursu - Ewa Marczyńska.

KONKURS NA BIŻUTERIĘ ARTYSTYCZNĄ l PRZEDMIOTY UŻYTKOWE
ZWIĄZANE TEMATYCZNIE Z TWÓRCZOŚCIĄ l OSOBĄ FRYDERYKA CHOPINA
CHOPIN - KSZTAŁT MUZYKI

List Intencyjny

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zwraca się do Twórców zajmujących się szeroko pojętą sztuką złotniczą, a więc projektantów indywidualnych, właścicieli i pracowników firm złotniczych, ale także adeptów tej sztuki i ich nauczycieli z zaproszeniem do wzięcia udziału w Otwartym Ogólnopolskim Konkursie na wyżej wymieniony temat.

Ten wyjątkowy konkurs organizujemy we współpracy z Targami Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas, a jego prestiż wyznaczają zarówno temat jak i 200-lecie urodzin wielkiego polskiego kompozytora przypadające l marca 2010 roku. Z tej okazji rok 2010 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Chopinowskim, l właśnie ten jubileuszowy rok, ale też XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina odbywający się również w 2010 r., stały się inspiracją do zorganizowania konkursu, który pomoże w stworzeniu wartościowych artystycznie pamiątek i upominków służących promowaniu wielkiego polskiego kompozytora i polskiej sztuki nie tylko w jubileuszowym roku.

Mamy nadzieję, że - obok nagród - dużą satysfakcją dla Twórców będzie wydanie katalogu wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu, a także ich wystawa eksponowana przy okazji różnych uroczystości i imprez jubileuszowych. W planach jest też stworzenie, po 2010r., stałej ekspozycji w jednym z miejsc poświęconych pamięci Chopina.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na najbliższych Targach Złoto Srebro Czas 2009, tam też zostanie zainaugurowana wystawa wszystkich prac konkursowych.

Z poważaniem

Wanda Gontarska
Dyrektor Targów Biżuterii i Zegarków Złoto, Srebro, Czas

Andrzej Sułek
Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

REGULAMIN OGÓŁNOPOLSKIEGO OTWARTEGO KONKURSUNA BIŻUTERIĘ ARTYSTYCZNĄ I PRZEDMIOTY UŻYTKOWE ZWIĄZANE TEMATYCZNIE Z CHOPINEM I JEGO TWÓRCZOŚCIĄ.
"CHOPIN - KSZTAŁT MUZYKI"

I. Organizatorzy

 • - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • - Międzynarodowe Centrum Targowe, organizator Targów Złoto Srebro Czas

II. Cel Konkursu

Stworzenie i wypromowanie wartościowych artystycznie pamiątek i upominków związanych z twórczością i postacią wielkiego kompozytora. 200-lecie urodzin Chopina przypadające 1 marca 2010 r., Międzynarodowy Rok Chopinowski 2010, a także XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, odbywający się również w 2010 r. stały się inspiracją do podjęcia tej inicjatywy.

III. Założenia

 1. Jeden konkurs w dwóch kategoriach:
  1. na przedmioty ekskluzywne, które wyprodukowane w limitowanych seriach, będą upominkami promocyjnym Instytutu. Mogą też zostać wytypowane do stałej sprzedaży w określonych miejscach i w ograniczonej ilości, a także okazjonalnie np. w trakcie Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Powinny być jednak związane z Chopinem, a nie konkursem lub jubileuszem.
  2. na pamiątki przeznaczone do produkcji masowej (nie tylko w roku jubileuszowym) , które będą służyły popularyzacji Chopina wśród młodzieży i turystów, a zwłaszcza zagranicznych, dla których Chopin powinien stać się symbolem polskiej marki o najwyższej jakości.
 2. Konkurs nie określa (nie narzuca) technik czy materiałów, aby nie ograniczać twórczej kreatywności. Mamy nadzieję więc, że obok tak charakterystycznych dla współczesnego polskiego złotnictwa srebra, bursztynu czy krzemienia pasiastego, pojawią się inne ciekawe materiały, również tańsze.

IV. Warunki

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem szeroko pojmowanej biżuterii artystycznej i przedmiotów sztuki użytkowej , a więc projektanci indywidualni, pracownicy i właściciele pracowni biżuterii, a także uczniowie liceów plastycznych, studenci i absolwenci wyższych szkół artystycznych oraz ich nauczyciele.
 2. Podstawą zakwalifikowania pracy do konkursu będzie perfekcja technicznego wykonania, trwałość użytych materiałów i możliwość powielenia pracy konkursowej w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Zgłoszone prace muszą być nowe i dotychczas nigdzie nie prezentowane, co zgłaszający potwierdza własnym podpisem w formularzu zgłoszeniowym. Deklaruje również, że jest właścicielem praw autorskich zgłaszanych przedmiotów w rozumieniu prawa autorskiego.
 4. Jeden autor może zgłosić maksymalnie 4 prace, po dwie w każdej kategorii. Współpraca projektanta i wykonawcy jest dopuszczalna.
 5. Każda praca powinna być oznaczona kodem umieszczonym także na formularzu zgłoszeniowym osobnym dla każdej pracy.
 6. Używanie pseudonimów jest zabronione.
 7. W zgłoszeniu należy podać wartość pracy, rozumianą jako koszt wykonania (odtworzenia). Wartość przedmiotów ekskluzywnych, limitowanych nie może być niższa niż 200 PLN i wyższa niż 1000 PLN brutto. Wartość przedmiotów popularnych powinna się mieścić w granicach 50 - 200 PLN brutto.
 8. Praca powinna się mieścić w polu ekspozycyjnym nie większym niż 30x30x20cm . Po konsultacji z organizatorami, wyjątkowo dopuszcza się możliwość przyjęcia pracy o pozaregulaminowych wymiarach.
 9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie prac w terminie 7-14. 09.2009r. w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie. -3-
 10. Prace powinny być dostarczone w opakowaniach wykluczających uszkodzenie i nadających się do wielokrotnego użycia.
 11. Prace niezakwalifikowane do konkursu będzie można odebrać w ciągu trzech dni po zakończeniu Targów Złoto Srebro Czas w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina . Potem będą odsyłane na koszt autora.
 12. Organizatorzy przejmują odpowiedzialność za prace od momentu złożenia (nadesłania) do odebrania przez zgłaszającego lub odesłania.
 13. Jury oceni i wybierze prace nagrodzone między 15-22. 09. 2009r.
 14. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi na otwarciu Targów Złoto Srebro Czas.

V. Kryteria oceny

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace do realizacji, kierując się kryteriami artystycznymi, ale też merytorycznymi. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę:

 • koncepcyjne odniesienie się do tematu i jego twórczą interpretację. Inspiracja istniejącymi pamiątkami lub znanymi faktami z życia Fryderyka Chopina jest jak najbardziej dopuszczalna.
 • wartości artystyczne i estetyczne wykonanych prac.
 • możliwości powielenia pracy konkursowej z odniesieniem do promocyjnych potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

VI. Nagrody

  Przedmioty ekskluzywne:
 • I Nagroda - 8000 PLN + realizacja
 • II Nagroda - 5000 PLN + realizacja
  Pamiątki popularne:
 • I Nagroda - 8000 PLN + 1 kg srebra
 • II. Nagroda - 5000 PLN +1 kg srebra
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zarekomenduje nagrodzone pamiątki popularne producentom i zagwarantuje ich sprzedaż w obiektach należących do Instytutu.

Nagrody pozaregulaminowe w obu kategoriach.
Wybór laureatów nagród pozaregulaminowych pozostaje w gestii fundatora lub za jego zgodą, w gestii jury.

VII. Wystawa i katalog

Wystawa i katalog będą obejmowały wszystkie zakwalifikowane prace oraz listę wszystkich uczestników konkursu. Wystawa będzie eksponowana na Targach Złoto Srebro Czas oraz przez cały Rok Chopinowski 2010 w różnych stosownych miejscach np. takich, jak Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki Opera Narodowa, Centrum Chopinowskie z okazji uroczystych koncertów urodzinowych, III Kongresu Chopinologicznego, IV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "Chopin i jego Europa", XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Planowane jest też stworzenie stałej ekspozycji po roku jubileuszowym.

VIII. Jury Konkursu

 1. Jury nie zna nazwisk autorów prac.
 2. Członkowie jury nie biorą udziału w konkursie.
 3. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 4. Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta.

   Jurorzy:
  • Monika Strugała - koordynator projektu "Chopin 2010" Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
  • Janusz Bałdyga - konsultant ds. plastycznych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
  • Wanda Gontarska - dyrektor Targów Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas
  • Jacek Byczewski - artysta plastyk
  • Marcin Tymiński - artysta plastyk, Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych
  • dr Wojciech Brzeziński - Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie
 5. Kurator Konkursu - Ewa Marczyńska.

IX. Wszystkie działania pokonkursowe dotyczące prezentacji prac i ich powielenia muszą być zgodne z prawem autorskim.

Formularze zgłoszeniowe do pobrania u organizatorów lub na stronie internetowej www.zlotosrebroczas.com

Kontakt:
Ewa Marczyńska - Kurator Konkursu, tel. 0 502 594 990
Wanda Gontarska - Międzynarodowe Centrum Targowe, tel. 22/617 41 91 wew. 125, 0 602 507 875

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 1998 - 2009 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.