<<< menu        <<<-- wstecz

ANDRZEJ BOSS - wystawa autorska
Galeria - Muzeum Bursztynu, Wilno, 16 grudnia 2009 - 28 lutego 2010.


16 grudnia 2009 r. w Galerii Bursztynu - Muzeum w Wilnie odbył się wernisaż wystawy Andrzeja Bossa.

Autor zaprezentował 166 prac prezentującej jego dokonania na przestrzeni ostatnich 25 lat. Taka wystawa pozwala prześledzić ewolucje jego twórczości. Zaczynał od form geometrycznych, miał okres fascynacji bursztynem, krzemieniem, znany jest jego cykl misy, a ostatnio tworzy żartobliwe komentarze dotyczące naszej rzeczywistości. Na wystawie prezentowane są głównie prace wykonywane na różne konkursy złotnicze. Na publiczności duże wrażenie robiła różna stylistyka prac, ich ilość oraz odmienne spojrzenie na projektowanie.

Andrzej Boss pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, jest Kierownikiem Katedry Biżuterii i prowadzi Pracownię Projektowania Form Złotniczych. Jest to jego 17 wystawa indywidualna (pierwsza zagraniczna). Brał udział w ponad 150 wystawach krajowych i międzynarodowych, jest laureatem 7 i jurorem 7 konkursów złotniczych. Projektuje biżuterię, przedmioty użytkowe i małe formy rzeźbiarskie. Jego prace są w kolekcjach: Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Okręgowego w Legnicy, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Muzeum Bursztynu Ribnitz- Damgarten (Niemcy), Galerii Sztuki Złotniczej w Legnicy i wielu kolekcjach prywatnych.

Galerię - Muzeum Bursztynu prowadzą Virginija i Kazimieras Mizgiris - osoby od lat zafascynowane bursztynem. W Wilnie mają 3 galerie - muzea. W każdej galerii wydzielona jest sala lub piętro, będące ekspozycją muzealną w której prezentowane są: bryły bursztynu (największa 3 kg), inkluzje (wśród nich jaszczurka), rożne gatunki bursztynów oraz kopie najstarszych wyrobów bursztynowych z tamtego rejonu. Oprócz galerii w Wilnie państwo Mizgiris mają galerie i galerio-muzeum w Nidzie. W Nidzie znajduje się też Dom Artysty, gdzie corocznie zapraszani są studenci i artyści. Organizowane są tam wystawy i warsztaty. Studenci ASP z Łodzi byli tam w 1998 r. i zostali zaproszeni na rok 2010 r. Za swoja aktywną działalność na polu propagowania bursztynu Kazimieras Mizgiris otrzymał w 2001 r. tytuł Bursztynnika Roku od Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.

Wystawa będzie czynna do końca lutego 2010 r.
Adres: Gintaro Muzejus - Galerija, 8 Śv. Mykolo, Wilno, Litwa


<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 1998 - 2010 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.