<<< menu        <<<-- wstecz

PREZENTACJE 2009 - wręczenie nagród

Spotkaliśmy się w samo południe.

Uroczystość otworzył
p. Ryszard Rembiszewski

O pracy jury i wystawie
opowiedziała p. prof. Irena Huml

I wreszcie... ogłoszenie wyników
oraz wręczenie nagród i wyróżnień:

Jan Suchodolski
(Wyróżnienie ARMA)

Michalina Owczarek
(Wyróżnienie RODENT)

Marcin Janta
(Wyróżnienie HOPEA)

Agnieszka Bruzda
(Wyróżnienie KOCIUBA s.c.)

Zofia i Witold Kozubscy (Nagroda
"925 im. Joachima "Żanka" Sokólskiego)

Zofia i Witold Kozubscy
(Nagroda STFZ)

Arkadiusz Wolski
(Nagroda MCT i PSP)

Sławomir Fijałkowski
(Nagroda MCT i PSP)

Jarosław Westermark
(Nagroda MCT i PSP)

Andrzej Bielak dziękuje jurorom,
gospodarzom i sponsorom konkursu...

... p. Wandzie Gontarskiej ...
 

... p. Joannie Bijok ...
 

... p. Eugeniuszowi Galimskiemu ...
 

... p. Piotrowi Nowickiemu
(na ręce p. Marcina Stajewskiego) ...

... p. Katarzynie Wierzbickiej ...
 

... p. Wojciechowi Kociubie ...
 

... p. Annie Domańskiej
(na ręce przedstawiciela firmy) ...

i p. prof. Irenie Huml
 

Laureaci...

... i zdjęcie "rodzinne".

więcej o konkursie PREZENTACJE 2009 >>>>

foto: Remigiusz Grodzicki
i Dominika Naborowska

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 1998 - 2010 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.