<<< menu        <<<-- wstecz

LEMEL VI
16 marca 2000

5 grudnia 1999 po mszy św. w kościele św. Marcina z okazji dnia patrona złotnictwa św Eligiusza odbyło się tradycyjne spotkanie środowiskowe kolegów z cechu złotników, zegarmistrzow, optyków, grawerów i brazownikow Miasta Stołecznego Warszawy. Z inicjatywy członków sekcji złotników - Krzysztofa Kasprzaka, Tadeusza Łagowskiego oraz Marka Wasilewskiego - laureata nagrody PAI TIME 1998 zaproszono na nie pana Michała Gradowskiego - historyka sztuki złotniczej, kuratora Muzeum kazimierskiego oraz reprezentanta STFZ. Święty Eligiusz jest patronem nas wszystkich, żywotnio zaangażowanych w sprawy sztuki złotniczej. W imieniu złotniczych środowisk twórczych pragnę wyrazić radość i podziękowanie "braciom starszym" - kolegom cechowym za tą próbę integracji szeroko pojętego środowiska złotniczego.

Tego samego dnia 5 grudnia 1999 roku o godzinie 19 w warszawskiej galerii Milano odbył się kolejny wernisaż wystawy złotnictwa artystycznego, od lat przez Milano organizowanej. Tym razem wystawa pod nazwą "Strzał w dziesiątkę" dla upamiętnienia dziesięciolecia istnienia galerii została dobrze udokumentowana w internecie na stronie galerii www.milano.arts.pl. Nagrodę pierwszą otrzymali Z. i W. Kozubscy, drugą Ewa Pohoska - Kamińska, trzecią Jakub Żeligowski, czwartą Jakub Wyganowski. Wyróżnienia otrzymali: Urszula Podbielska-Kowalska i Paweł Kowalski, Michał Kapczyński, Marcin Gronkowski, Bogdan Jan Suchodolski, Iwona Gueudin, Antek Zaremski.

Dnia 17 grudnia 1999 roku w Polish Museum of America w Chicago nastąpiło otwarcie wystawy "Designing a New Country. Art Deco Poland". Wystawa ta jest kolejnym osiągnięciem pani Krystyny Nowakowskiej, znanej nam ze zorganizowania w macierzystym Muzeum Miedzi w Legnicy monograficznych wystaw Henryka Grunwalda i Józefa Fajngolda. Pani Krzystyna Nowakowska przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, opracowywując pozostałości polskiej wystawy Art Deco eksponowanej w Ameryce końcem lat trzydziestych, która nie zdążyła wrócić do kraju z powodu wybuchu drugiej wojny światowej.

Zaproszenie na wystawę chicagowską opatrzone jest sylwetką husarza stylizowaną w stylu art deco. Koresponduje to dobrze z tytułem innej ekspozycji pt. "Poland - the country of winged riders" (Polska - kraj skrzydlatych jeźdźców), promujących film Jerzego Hoffmana "Ogniem i mieczem" na terenie amerykańskim. Recenzja z wystawy umieszczona jest w internecie pod adresem www.artscope.net.

W dniu 18 stycznia 2000 roku w galerii Studio M pp. Bożeny Marki i Janusza Trzcińskiego, znanej z dorocznych wystaw tematycznych "Silver Top" odbyło się otwarcie wystawy biżuterii Pawła Kaczyńskiego i fotografii Agnieszki Trzcińskiej

W dniu 29 stycznia 2000 odbyło się w Legnicy otwarcie dwudziestego, jubileuszowego Przeglądu Form Złotniczych. Przegląd składał się z pięciu wystaw, którym towarzyszyła skromna sesja naukowa z wykładowcami takimi jak prof. Irena Huml i Michał Gradowski oraz Dr. Miroslav Cogan z Muzeum w Turnowie, Czechy. W internecie pod adresem www.stfz.art.pl zamieszczony jest serwis informacyjny prezentujący galerię legnicką i jubileuszowy przegląd legnicki. Wierzę, że tegoroczny przegląd legnicki będzie tematem obszerniejszego opracowania. Wspomnę więc tylko, że jedną z nagród otrzymał Amerykanin, Harold O`Connor. Harold jest jednym z najwybitniejszych amerykańskich artystów złotników. Znany jest również jako nauczyciel i autor książek o złotnictwie. Zainteresował się on polską sztuką złotniczą na konferencji AOE w Strasburgu (patrz sprawozdanie w poprzednich numerach PJ) po obejrzeniu naszej wystawy "Wybór `97". Od tego czasu utrzymuje kontakty z Polską, m.inn. biorąc udział w wystawach przez nas organizowanych.

Nie obyło się bez komicznego zgrzytu. Był nim tekst pióra pana Grzegorza Żurawińskiego pod tytułem "Tylko srebra żal" zamieszczony w Gazecie Wrocławskiej. Tekst ten dosłownie odsądza od czci i wiary przegląd legnicki. Dzięki Bogu czyni to w taki sposób, że nikt, mający jakiekolwiek pojęcie o przeglądach legnickich nie powinien mieć wątpliwości, że mamy do czynienia z kapitalnym nieporozumieniem.

Dnia 11 marca 2000 roku przy okazji corocznych targów Amberif odbyło się w Gdańsku wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na naszyjnik srebrny z bursztynem "Elektronos 2000". Nadesłano 156 praz z kraju i zza granicy w formie projektów graficznych. Wyeksponowano prace nagrodzone i wyróżnione oraz projekty dziesięciu innych spośród zgłoszonych prac. Nagrodzono prace następujących autorów: Anna Kamińska Ogińska, Wilhelm Tasso Matar, Katarzyna Fejdysz - Gronecka, Nikolai Balabin, Łukasz Rygało. Ponadto wyróżniono prace pięciu innych autorów.

Praca Marcina Gronkowskiego, odrzucona z konkursu "Elektronos 2000" została nagrodzona Grand Prix konkursu wzorniczego na najlepszą pracę jubilerską VII Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Zegarków Amberif 2000 - Mercurius Gedanensis. Rok temu, na poprzednim Amberifie, identycznie potoczyły się losy prac Jarosława Westermarka.

W dziesiątym numerze "Findings" - biuletynu informacyjnego brytyjskiego stowarzyszenia złotników Association for Contemporary Jewellery (ACJ) artysta złotnik i wykładowca w birminghamskiej School of Jewellery Terry Hunt w artykule pod tytułem "Wystawiać w Polsce - czy nie ?" opisuje swoje perypetie związane z próbą uczestnictwa w międzynarodowej wystawie złotnictwa artystycznego zorganizowanej w Legnicy. Podobne problemy były i są udziałem wielu artystów, w tym wielu artystów polskich, pragnących oficjalnie przesłać swe prace złotnicze na konkursy i wystawy zagraniczne. Niedobre doświadczenia Terry`ego Hunta i wielu innych artystów, spowodowane w dużej mierze niedopasowaniem przepisów krajowych do regulacji Unii Europejskiej powinny spowodować zwrócenie baczniejszej uwagi organizatorów czołowych polskich wystaw i konkursów złotniczych na pełne poinformowanie ewentualnych uczestników tychże imprez o właściwym trybie przesyłania do Polski prac z zakresu złotnictwa artystycznego.

Informacja o międzynarodowej konferencji Ars Ornata Europeana w Krakowie 30 czerwca - 2 lipca bieżącego roku jest dostępna w internecie pod adresem: www.stfz.art.pl - Ars Ornata Cracoviana.

Jacek A. Rochacki

artykuł został opublikowany dzięki uprzejmości redakcji kwartalnika "POLSKI JUBILER"

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2003 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.