<<< menu        <<<-- wstecz

LEMEL VII
26 kwietnia - 7 sierpnia 2000

18 kwietnia w Warszawskim Ośrodku Kultury przy ulicy Elektoralnej 12 odbyło się zebranie informacyjne zorganizowane przez Komitet Organizacyjny Kongresu Kultury Polskiej. Organizatorzy zreferowali zebranym przedstawicielom środowisk twórczych - w ich liczbie przedstawicielowi STFZ - stan przygotowań do kongresu, mającego się odbyć w Warszawie początkiem grudnia 2000. Przy tej okazji przedstawiciel STFZ nawiazał kontakt z dyrektorem Warszawskiego Ośrodka Kultury. Rozmowy wstępne odbyte 15 maja 2000 potwierdziły obustronną chęć współpracy. W wyniku dalszych ustaleń zdecydowano się zrealizować w roku 2001 międzynarodowy projekt artystyczny pod roboczą nazwą "Róża Wiatrów". Będzie to sesja na temat współczesnego złotnictwa składająca się z prezentacji, prelekcji i wykładów oraz towarzyszących im wystaw biżuterii artystycznej. Uczestnikami będą, poza artystami polskimi, kręgi artystów z Ukrainy, Litwy, Estonii, z Francji oraz z Izraela. Kultury tych krajów wywierały bowiem pewien wpływ na rozwój naszej polskiej kultury i sztuki również na polu sztuki złotniczej.

6 kwietnia b.r. powróciła do Polski ze studyjnego pobytu w USA pani Krystyna Nowakowska. Zorganizowała ona w Muzeum Polskim w Chicago wystawę "Polskie Art Deco" opisywaną w poprzednich numerach PJ. Dzieki staraniom pani Nowakowskiej istnieje realna szansa na ekspozycję w muzeum chicagowskim późną jesienią 2001 roku wystawy polskiego współczesnego złotnictwa artystycznego - najprawdopodobniej zorganizowanej przez ośrodek legnicki.

W znanej krakowskiej galerii "Skarbiec" prowadzonej przez pana Ryszarda Czajkowskiego w piątek 26 maja o godzinie 18 odbyło się otwarcie wystawy biżuterii artystycznej "refleksja" autorstwa pana Marco Sambio, profesora psychologii z uniwersytetu w Padwie, zainteresowanego sztuką, metodologią eksperymentalną, percepcją wizualną, psychoterapią, autora ponad 100 publikacji naukowych. Od 1997 roku autor projektuje i wykonuje biżuterię artrystyczna przy współpracy art. plastyka , pani Joanny Trojan.

W dniach 4 - 12 czerwca 2000 historyk sztuki z Australii, dr. Kevin Murray, dyrektor artystyczny instytucji "Victoria Craft" - centrum współczesnej sztuki użytkowej w Melbourne odbył podróż studyjną do Polski, aby zapoznać się z sytuacją rzemiosła, w tym rękodzieła artystycznego w naszym kraju po przemianach 1989 roku. Pobyt w Polsce zorganizowany przez przedstawiciela d/s kontaktów zagranicznych STFZ na bezpośrednią prośbę brytyjskich partnerów z sieci kontaktowej Ars Ornata Europeana, umożliwił dr. Murray`owi odbycie w Polsce szereg spotkań które mogą doprowadzić do nawiązaniu biższej współpracy na polu wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi krajami. Teksty dr. Murray`a osiągalne są w internecie pod adresem http://www.www.kitezh.com

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich organizuje w Warszawie w dniach 18 września - 24 września 2000 roku kurs - seminarium z zakresu biżuterii historycznej p.t. "Biżuteria wczoraj i dziś", omawiający historię biżuterii na tle historii warsztatu, narzędzi, technik i technologii złotniczych. Zainteresowani proszeni są o kontakt z organizatorami - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich sekretariat - pani Bożena Czyż tel 836 04 71

Dnia 19 czerwca 2000 roku o godzinie 19 odbyło się otwarcie dorocznej wystawy z serii Silver Top w galerii Studio M państwa Bożeny Marki i Janusza Trzcińskiego w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu.

W dniach 30 czerwca - 2 lipca b.r. odbyła się od dawna przygotowywana i awizowana w Polskim Jubilerze VI międzynarodowa konferencja sieci kontaktowej Ars Ornata Europeana pod nazwą Ars Ornata Cracoviana. Obszerne sprawozdanie do wglądu w STFZowskim INFO oraz w Polskim Jubilerze. Materiały z konferencji będą opublikowane w terminie poźniejszym. Tutaj wspomnijmy, że w konferencji krakowskiej uczestniczyło 121 uczestników z 16 krajów. Uczestnicy wysłuchali 11 wykladów, prezentacji i prelekcji ilustrowanych diapozytywami, taśmami video lub z CD ROMu, obejrzeli prace eksponowane na 7 wystawach współczesnego złotnictwa, uczestniczyli w akcjach typu happening i performance. Artyści z krajów b. ZSRR uczestniczyli w konferencji na warunkach preferencyjnych. Organizatorzy pokryli koszty noclegów 12 osób ( z 6 państw). Z opłaty za konferencję zwolnionych zostało 26 osób ( z 10 państw). Orientacyjny koszt konferencji wyniósł około 9300 euro.

Zorganizowanie tego rodzaju imprezy międzynarodowej w ramach tak niskiego budżetu było możliwe tylko ze względu na niesłychane zaangażowanie grupy organizatorów (niektórzy z nas przepracowali ok. pięciu miesięcy w trybie pracy pełnoetatowej bez żadnego wynagrodzenia). Wydaje się, że konferencja krakowska spełniła swe zadanie zbudowania pomostu, na którym złotniczy wschód Europy spotkał się i przedstawił zachodowi kontynentu.

W dniu 9 lipca 2000 w galerii dzwonnica w Kazimierzu Dolnym odbyło się otwarcie ogólnopolskiej wystawy złotnictwa artystycznego "Wybór 2000" eksponowanej niedawno w Krakowie w ramach Ars Ornata Cracoviana oraz wystawy indywidualnej pana Piotra Przasnyckiego. Ta ostatnia wystawa jest nagrodą Muzeum Sztuki Złotniczej dla laureata nagrody tegoż Muzeum na konkursie CAMELOT.

W lipcu 2000 roku w salonie DESY przy Rynku Staromiejskim w Warszawie, na pięterku odbyła się prawie niezauważona wystawa prac Józefa Fajngolda. Eksponowano nieco pamiątek osobistych po zmarłym artyście oraz wiele jego prac, w tym unikalne dzisiaj rzeźby portretowe - bądź gipsowe bądź repusowane w miedzi pochodzące ze zbiorów rodziny. Namawiam wszystkie instytucje i osoby kolekcjonujące prace Józefa Fajngolda do skontaktowania się z organizatorami wystawy.

Okręgowe Muzeum w Toruniu, będące placówką w której przechowywany jest i eksponowany tzw. Skarb ze Skrwilna - unikalny zespół obiektów złotniczych i biżuterii z XVII wieku - organizuje w roku 2001 sesję naukową "Biżuteria w Polsce". STFZ zostało zaproszone do współpracy, i wiadomo już, że podczas sesji będzie eksponowana co najmniej jedna wystawa współczesnego polskiego złotnictwa artystycznego oraz zostanie wygłoszona prelekcja bądź wykład na temat związany z problematyką złotnictwa współczesnego.

Jacek A. Rochacki

artykuł został opublikowany dzięki uprzejmości redakcji kwartalnika "POLSKI JUBILER" - Nr 3 (13) 2001

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2003 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.