Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych jest związkiem twórczym i od 1991 roku zrzesza polskich artystów plastyków i projektantów zajmujących się sztuką złotniczą. STFZ współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i instytucjami złotniczymi w kraju i za granicą.

 

 

Google    
Szukaj w Internecie na stronie STFZ
Co słychać w złotniczej Polsce ? Biuletyn Informacyjny STFZ

3 września 2004 roku, po długich (choć z racji miejsca - bardzo miłych!) obradach Zarządu i Rady Programowej STFZ, wśród wielu poruszanych tematów, postanowiliśmy uruchomić działania szeroko informujace środowiska złotnicze w kraju i za granicą o działaniach STFZ. Postanowiliśmy wydawać BIULETYN INFORMACYJNY STFZ!

Powstał dwuosobowy zespół redakcyjny: Jacek A. Rochacki i Mariusz Pajączkowski. Mariusz zobowiązał się do zbierania istotnych informacji o aktualnych wydarzeniach dotyczących złotnictwa artystycznego w Polsce (teksty i zdjęcia). Jacek wersję polskojęzyczną uzupełniał o dział "wiadomości sprzed lat" oraz dodatkowe tematy napływające ze środowisk naukowych. Następnie Mariusz redagował stronę polskojęzyczną, zaś do zadań Jacka należała ostateczna korekta i tłumaczenie tekstów na język angielski. Przygotowane strony html były ostatecznie sprawdzane przez Zarząd STFZ i publikowane na naszej stronie. Zaproszenie do zapoznania się z jego treścią było wysyłane pod ponad 600 adresów e-mailowych w Polsce i prawie 500 zagranicznych!.

Pierwsze dwa numery biuletynu (№ 0 i № 1), któremu Jacek nadał nazwę - Co słychać w złotniczej Polsce ? Biuletyn Informacyjny STFZ - ukazały się na początku roku 2005. Następnie, w cyklu mniej więcej dwumiesięcznym, ukazywały się kolejne. W sumie ukazało się 9 numerów naszego biuletynu, obejmując wydarzenia z lat 2004 - 2005.

Ostatni z nich - № 8 - pojawił się w lutym 2006 roku. Niestety, ze względu na wycofanie się Jacka i Mariusza z dalszej walki o materiały, zdjęcia oraz nikły odzew środowiska - ten własnie numer okazał się być ostatnim.


 

powrót

   Szukaj w witrynie www.stfz.art.pl Szukaj w sieci

Copyright © 1998 - 2009 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.