<<< menu        <<<-- wstecz

CAMELOT 1113

Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Artystycznej - CAMELOT 1113
Galeria OFIR, Galeria SKARBIEC, Kraków, wernisaż - czerwiec 1995


Jarosław Westermark
Nagroda CAMELOT 1113

Bohdan Jan Suchodolski
Nagroda OFIR

Jacek Byczewski
Nagroda SKARBIEC

Sławomir Fijałkowski
Nagroda PREZESA STFZ

Tomasz Ogrodowski

Nagroda Prezydenta
Miasta Krakowa

Nagroda Rektora
Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie

Nagroda Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

Joanna i Tadeusz Jaworscy
Nagroda Galerii METAL
w Warszawie

Tomasz Zaremmski
Nagroda Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Andrzej Boss

Sławomir Fijałkowski

Marcin Gronkowski

Jerzy Gurgul

Jacek M. Hohensee
& Jacek A. Rochacki

Małgorzata Janowska

Jacek Jendrych

Krystyna
Kaszuba-Wacławek

Zofia i Witold Kozubscy

Aleksandra Mamoń

Piotr Małysz

Tomasz Mayzel

Jacek... Poznański ;-)

Anna Sawicka-Hołubkow

Wojciech Stanczykiewicz

Andrzej Szadkowski

Dariusz Szafrański

Rafał Wiśniewski

Jacek Wysokiński

Jan Zieliński

Tomasz Żyłka

  Skład Jury Camelot 1113

 • Andrzej Bielak - przewodniczący, Prezes Stowarzyszenia Twórców
  Form Złotniczych
 • Ewa Chycińska-Ogrodowska - artysta złotnik, laureat CAMELOT 1112
 • Michał Gradowski - historyk sztuki
 • Marek Nieniewski - artysta złotnik
 • prof. Władysław Pluta - Prorektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
  w Krakowie
 • Grażyna Starzecka - Galeria OFIR
 • prof. Stanisław Trzeszczkowski, Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie
 • Marcin Zaremski - artysta złotnik, Galeria METAL

zdjęcia: Maciej Plewiński

opublikowano za zgodą wydawców: Galeria OFIR, Galeria SKARBIEC, STFZ

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2005 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.