Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych jest związkiem twórczym i od 1991 roku zrzesza polskich artystów plastyków i projektantów zajmujących się sztuką złotniczą. STFZ współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i instytucjami złotniczymi w kraju i za granicą.

 

 

Google    
Szukaj w Internecie na stronie STFZ
HISTORIA STFZ

STFZ - bardzo krótka historia.

Pomysł utworzenia nowego niezależnego związku twórczego zrodził się jesienią 1990 roku. Pierwszy mówił o tym Marek Nowaczyk.

Polskie złotnictwo rozwijało się, w Legnicy wystawa goniła wystawę, pojawiały się jak grzyby po deszczu galerie z autorską biżuterią, tworzyły się podstawy normalności w polityce, w gospodarce, w sztuce.

Marek wiedział czego chce, spotykaliśmy się w różnych składach, ale trzon stanowili późniejsi założyciele Stowarzyszenia. Wniosek do Sądu podpisało 15 osób: 13 lutego 1991 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowił zarejestrować związek twórczy - Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych. Do czasu pierwszego Zjazdu pierwsze komisaryczne władze tworzyli: Andrzej Bielak, Jacek Skrzyński, Giedymin Jabłoński.

Pierwszy Walny Zjazd STFZ odbył się 27 kwietnia 1992 r. STFZ liczył już wtedy 47 członków. Koncepcja znaku graficznego STFZ wyszła od Barbary Kańskiej -Bielak.

Ponieważ jedną z głównych bolączek środowiska był brak wymiany informacji pojawiło się info. Prototypem była strona maszynopisu (niestety bez daty), powielana na ksero, z nagłówkiem "Podstawowe informacje o STFZ nr 1". Potem już z datą 20 lipiec 1992 r "Informacje STFZ nr 2", kolejne ukazywały się już pod nazwą "inf 3" aż do "inf 9" . W kwietniu 9 r. ukazało się "info 10" i ta nazwa funkcjonuje do dzisiaj. W siedemnastym roku nie bez dumy stwierdzamy, że pomysł Marka otworzył nową epokę w polskim powojennym złotnictwie artystycznym.

Dzisiaj (2008) STFZ liczy ponad 100 członków rzeczywistych, 15 wspierających, 5 honorowych, rekomenduje 15 galerii. Nawiązaliśmy liczne kontakty z bracią złotniczą w całym świecie. Zrobiliśmy wiele dla całego środowiska. Siła i pozycja STFZ jest efektem pracy wszystkich członków Stowarzyszenia.

Andrzej Bielak
Kraków, listopad 2008

powrót

   Szukaj w witrynie www.stfz.art.pl Szukaj w sieci

Copyright © 1998 - 2009 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.