<<< menu        <<<-- wstecz

LEGNICKI FESTIWAL SREBRA `2003

Sylwetki twórców - WILHELM TASSO MATTAR

zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości
Galerii Sztuki w Legnicy

zdjęcia: Jerzy Malinowski, W.T.Mattar

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2003 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.