<<< menu        <<<-- wstecz

Współczesna Polska Sztuka Złotnicza ( II edycja ) w Budapeszcie

"Współczesna Polska Sztuka Złotnicza" w marcu 2006 roku gościła w Budapeszcie. W Galerii PONTON, w dniach od 23 marca do 22 kwietnia prace polskich projektantów zostały zaprezentowane wegierskiej publiczności. Galeria PONTON jest związana z Uniwersytetem Sztuki i Designu i Budapeszcie i mieści się w prestiżowym miejscu - w pobliżu Wzgórza Zamkowego, najstarszej części zabytkowej Budy.

Wernisaż zgromadził wielu gości i przedstawicieli polskich instytucji kulturalnych. Wśród osób otwierających wystawę byli: Pan Krzysztof Olędzki (Wiceminister Kultury RP), Pani Joanna Stempińska (Ambasador Polski na Węgrzech), Pan Kazimierz Budzyński (dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska) oraz Pani Rita Halasi, dyrektor Galerii PONTON. Dodatkowym akcentem poetycko-krytycznym była wypowiedź Petera Vladimira, artysty złotnika, wykładowcy na budapeszteńskim uniwersytecie.


Pani Joanna Stempińska (Ambasador Polski na Węgrzech), Pani Rita Halasi, dyrektor Galerii PONTON

Pan Kazimierz Budzyński
(dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska)

wypowiedź Petera Vladimira, artysty złotnika, wykładowcy na budapeszteńskim uniwersytecie

Otwarcie wystawy zgromadziło liczną publiczność. Wśród nich było troje znanych węgierskich designerów, często biorących udział w legnickich konkursach sztuki złotniczej - Katrin Jermakoff, Kristina Stomfai i Egri Zoltan.

W kuluarach goście docenili poziom artystyczny i warsztat polskich projektantów, podkreślając różnorodność i specyfikę rozwiązań formalnych charakteryzujących polskie srebro. Szczególną uwagę zwracano na głębię wyrazu i komunikat obecny w pracach polskich twórców. Wystawa była przyjęta przez publiczność z niekłamanym entuzjazmem!

Wystawie towarzyszyło seminarium, które odbywało się na terenie Uniwersytetu Sztuki i Designu, a jego audytorium stanowili studenci oraz pracownicy naukowi. Tematem sesji była polska sztuka złotnicza, a referaty wygłosili: Zbigniew Kraska (dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy), Giedymin Jabłoński (artysta złotnik z Gdańska) i Mariusz Gliwiński (artysta złotnik, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników). Dyrektor Galerii, ilustrując swoją wypowiedź blisko 300 ilustracjami "legnickich" prac, przybliżył słuchaczom historię Legnickiego Festiwalu Srebra. Giedymin Jabłoński skupił się na sytuacji twórcy w Polsce, zaś Mariusz Gliwiński rozwinął tę wypowiedź, rozszerzając ją o zagadnienie połączenia wymiaru artystycznego oraz komercyjnego w jednym, biżuteryjnym projekcie. Słuchacze żywo reagowali na wypowiedzi, zadając mnóstwo pytań na tematy przedstawione przez prelegentów.

Wizyta w Budapeszcie zaowocowała także nawiązaniem współpracy z wspominanym już Uniwersytetem Sztuki i Designu w Budapeszcie, którego wykładowcy i studenci zostali zaproszeni do wzięcia udziału w kolejnej edycji wystawy p.t. "Srebrne Szkoły" podczas Legnickiego Festiwalu Srebra `2007.

    katalog towarzyszący wystawie >>>>

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2006 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.