<<< menu        <<<-- wstecz

CZAS SREBRA I BURSZTYNU
Galeria Sztuki w Legnicy, 6 - 25 stycznia 2009

Serdecznie zapraszamy na legnicką premierę wystawy Czas srebra i bursztynu, której wernisaż odbędzie się 9 stycznia (piątek) o godz. 17.15 w salach wystawienniczych Galerii Sztuki w Legnicy.

Przygotowana z myślą o promocji polskiej biżuterii z bursztynem za granicą, wystawa po raz pierwszy zaprezentowana została na przełomie listopada i grudnia 2008 w Wuppertalu, w Niemczech >>>>. Teraz mogą ją zobaczyć mieszkańcy Legnicy i wszyscy, którzy do 25 stycznia odwiedzą Legnicę.

Przewodnim motywem wystawy jest bursztyn - oprócz srebra najbardziej charakterystyczny i powszechnie kojarzony z naszym krajem surowiec biżuteryjny.

Na wystawę składa się z ponad 120 eksponatów znanych polskich projektantów specjalizujących się w pracy z bursztynem, prezentujących w szerokim ujęciu aktualne trendy i nurty. Wystawa ma pokazać europejskiej publiczności i wielbicielom sztuki złotniczej, że bursztyn nie tylko jest doskonałym dodatkiem do tradycyjnej, złotej i srebrnej biżuterii, ale jest również wykorzystywany przez polskich twórców jako materiał aktualnej i nowoczesnej, świeżej i inspirującej, a czasami nawet prowokacyjnej wypowiedzi artystycznej.

Zaproszone do wystawy osoby reprezentują różne generacje, różne doświadczenia zawodowe oraz ścieżki edukacyjne i wreszcie odmienny statement swych realizacji - od strategii typowo designerskich o charakterze użytkowych, komercyjnych kolekcji, poprzez projekty unikatowe, eksperymentalne, często programowo afunkcjonalne, aż po obiekty odnoszące się do wizerunku bursztynowej biżuterii w sposób krytyczny, subwersywny i kontrkulturowy. Mimo, że publikacja nie aspiruje do roli kompleksowego kompendium współczesnego, autorskiego bursztynnictwa, to jednak ma niezaprzeczalną wartość podsumowania aktualnej kondycji tej widowiskowej dziedziny sztuki użytkowej - we wszystkich jej przejawach. [S. Fijałkowski]

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2009 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.