Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych jest związkiem twórczym i od 1991 roku zrzesza polskich artystów plastyków i projektantów zajmujących się sztuką złotniczą. STFZ współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i instytucjami złotniczymi w kraju i za granicą.

 

 

Google    
Szukaj w Internecie na stronie STFZ
Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Artystycznej  PREZENTACJE


Wydarzeniem artystycznym w złotniczym świecie - na stałe wpisanym już w kalendarz wystaw i konkursów - stały się warszawskie PREZENTACJE, których wyniki ogłaszane są corocznie w drugim dniu trwania targów "Złoto-Srebro-Czas" w Warszawie.

Wbrew relacjom, które można w formie zgrabnych artykułów znaleźć w prasie "branżowej", PREZENTACJE nie narodziły się w roku 2001. Idea zorganizowania wystawy pod tym tytułem i gromadzącej najnowsze prace polskich twórców ma ponad 25 lat!

Po pierwszym legnickim spotkaniu w roku 1979 (>>>>) nastąpiły kolejne. Stan wojenny przyniósł ograniczenia również w działalności wystawienniczej. Mimo to Marek Nowaczyk i Jan Bocheński, ówczesny dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Legnicy, zorganizowali kolejne spotkanie w Legnicy. W grudniu 1983, wbrew wszystkim ówczesnym przeciwnościom, w CZARNEJ GALERII odbył się wernisaż wystawy. Jej tytuł - PREZENTACJE - pojawia się po raz pierwszy! Wystawie towarzyszył katalog z 11 czarno-białymi zdjęciami.


Po raz drugi nazwa PREZENTACJE towarzyszyła konkursowi w warszawskiej Galerii NOWY ŚWIAT w maju 1993 roku. Jego inicjatorem był ponownie Marek Nowaczyk, ówczesny Szef Rady Programowej STFZ. PREZENTACJE miały być corocznym cyklem spotkań w kolejnych polskich galeriach. Został wydany katalog. Jednak doświadczenia wyniesione z pierwszego spotkania w Galerii Nowy Świat spowodowały, że STFZ nie podjęło się uczestnictwa w kolejnych edycjach. Projekt nie był kontynuowany.

Współpraca STFZ z organizatorami targów PAI-TIME pod koniec lat dziewięćdziesątych, w szczególności z panią Wandą Gontarską, zaowocowała uczestnictwem twórców w Galerii Projektantów. Doceniając rangę biżuterii autorskiej umożliwiono artystom prezentację swoich prac podczas trwania targów oraz - dzięki inicjatywie p. Gontarskiej - zorganizowano konkurs pt. "Piękno na co dzień". Jego laureatami byli m.in. Jarosław Westermark (1998) i Marcin Gronkowski (1999).

Osoba Wandy Gontarskiej bezpośrednio łączy się z przygotowaniem nowego cyklu wystaw. P. Gontarska zwróciła się do Andrzeja Bielaka, prezesa STFZ, z propozycją zorganizowania konkursu towarzyszącego targom "Złoto Srebro Czas". STFZ otrzymało carte blanche w sprawach organizacyjnych i merytorycznych oraz znaczące środki finansowe z przeznaczeniem na nagrody. Nazwa PREZENTACJE ponownie zagościła w nagłówku regulaminu konkursu w roku 2001. Tym razem już na stałe! W roku 2009 odbędzie się już dziewiąta edycja konkursu.

Komisarzem PREZENTACJI 2001 został Janek Suchodolski, na którego spadł obowiązek stworzenia formuły konkursu. Formuła ta, dyskutowana również podczas spotkań Zarządu i Rady Programowej, pozostała w zasadzie niezmienna przez pierwsze cztery edycje. Piąte PREZENTACJE, których komisarzem został Marcin Tymiński, stały się konkursem tematycznym. Obecnie powróciła idea pokazów "bez tematu" (2007, 2008, 2009).

W latach 2002-2004 wystawie towarzyszyły broszura ze zdjęciami prac nagrodzonych, od roku 2005 konkursowi towarzyszy katalog, w którym prezentowane są wszystkie zakwalifikowane prace.

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych serdecznie dziękuje naszemu Członkowi Wspierającemu,
WALCOWNI METALI s.c.
a szczególnie Cezaremu Gradowi i Tomaszowi Kołodziejczykowi.
Dzięki Wam od roku 2002 możemy dokumentować wydarzenie w postaci broszur i katalogów.

powrót

   Szukaj w witrynie www.stfz.art.pl Szukaj w sieci

Copyright © 1998 - 2010 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.