<<< menu        <<<-- wstecz

Baza danych Twórców Form Złotniczych

Z inicjatywy Zarządu STFZ w dniu 22 kwietnia 1999 roku w kawiarni ZPAP na ul Mazowieckiej odbyło się spotkanie dotyczące budowy bazy danych twórców form złotniczych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji zainteresowanych tematem. Zarząd i Rada Programowa STFZ miała zaszczyt gościć przedstawicieli:

  • Muzeum Narodowego w Warszawie,
  • Muzeum Okręgowego w Legnicy,
  • Muzeum w Gliwicach,
  • Muzeum Złotnictwa w Kazimierzu Dolnym
  • Ośrodka dokumentacji Zabytków w Warszawie
  • Instytutu Sztuki PAN w Warszawie
  • Urzędu probierczego w Warszawie
  • Państwowej Galerii Sztuki w Legnicy

W czasie spotkania wszystkie strony wyraziły szczerą chęć uczestnictwa w zgłoszonym przedsięwzięciu. P. Michał Gradowski przygotował projekt ankiety, w ramach którego gromadzone byłyby dane o polskich złotnikach. Galeria Sztuki w Legnicy zaproponowała udostępnienie sprzętu do obróbki elektronicznej danych. Zaś P. Dyrektor Ulaczyk rozpoczęła przygotowywanie materiałów z wielkiego archiwum Urzędu Probierczego. Zastanawiano się nad źródłem finansowania przedsięwzięcia uznając, że przy odrobinie szczęścia możliwe jest zgromadzenie stosownych środków.

Niestety, dyskusję przerwała informacja o sprzeczności inicjatywy z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Wspólna analiza niektórych zapisów doprowadziła uczestników do wniosku, że w świetle obowiązującej ustawy działalność niektórych instytucji, szczególnie powołanych do gromadzenia i udostępniania danych, stoi w sprzeczności z tą właśnie ustawą. Postanowiono zatem zwrócić się o szczegółową analizę i interpretację prawną.
W wypadku uzyskania szczegółowych informacji, uczestnicy podejmą kolejne działania w celu utworzenia bazy danych ( indexu ) twórców form złotniczych działających w powojennej Polsce.


<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2003 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.