<<< menu        <<<-- wstecz

ZŁOTNICY CZYNNI W POLSCE PO ROKU 1945.
ankieta p. Michała Gradowskiego

Celem naszych działań jest stworzenie bazy danych zawierającej podstawowe informacje dotyczące złotników działających w Polsce oraz instytucji zajmujących się wytwarzaniem przedmiotów o charakterze artystycznym z materiałów szlachetnych (np. srebro). Zakres czasowy gromadzonych informacji rozciąga się od zakończenia drugiej wojny światowej do współczesności, bowiem tylko takie dane są jeszcze dziś dla nas dostępne. Ta baza danych będzie obecnie i w przyszłości udostępniała informacje o twórcach dla celów promocji złotnictwa polskiego oraz do opracowywania monografii poszczególnych złotników lub środowisk artystycznych. Umożliwi ona również ustalenie autorstwa obiektu na podstawie znaku imiennego.

Podstawowym elementem gromadzącym dane dotyczące jednej osoby lub instytucji jest poniższa ankieta. Ankiety będą wypełniali sami zainteresowani złotnicy oraz osoby zbierające dane o złotnikach już nie żyjących na podstawie literatury, przekazów ustnych itp. Będziemy też prosić Urzędy Probiercze o przekazanie nam posiadanych danych oraz wizerunków znaków imiennych.

W pierwszym etapie prac nad omawianą bazą danych gromadzenie wypełnionych ankiet oraz prace nad utworzeniem samej bazy będzie prowadziło Stowarzyszeniu Twórców Form Złotniczych, a personalnie Mariusz Pajączkowski. Po założeniu zasadniczych zrębów bazy będzie ona przechowywana, uzupełniana i eksploatowana w dwu instytucjach - w STFZ, które będzie głównie zabiegać o uzupełnianie danych tyczących członków Stowarzyszenia oraz w Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu, które będzie gromadzić dane o pozostałych złotnikach. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy w/w instytucjami jest oczywista. To robota na długie lata - marzy mi się (za Wyspiańskim), że "będzie Wam się chciało chcieć".

Michał Gradowski
Warszawa, 10. 12. 2007

Pobierz druk ankiety: w pliku Word (.doc); w pliku Adobe Reader (.pdf)

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2007 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.