<<< menu        <<<-- wstecz

35 LAT KRZEMIENIA PASIASTEGO W BIŻUTERII
Sandomierz, 12 października 2007

W dniu 12 października br. w salach sandomierskiego ratusza odbyła się sesja naukowa pt. "35 lat krzemienia pasiastego w biżuterii". Ponieważ w br. upływa 35 lat od momentu oprawienia pierwszego krzemienia przez Cezarego Łutowicza, pośrednio można stwierdzić, że sesja odbyła się z tej właśnie okazji, wpisując się w kalendarz obchodów jubileuszu tego niezmordowanego od 35 lat propagatora krzemienia pasiastego (>>>>).

Sesję otworzyła mgr Zofia Czubowa, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, witając licznie zebranych gości i jubilata. Cykl wystąpień otworzył referat dr hab. Zdzisława Migaszewskiego ( odczytany przez Jego syna ), przybliżając słuchaczom zagadkę pochodzenia krzemienia pasiastego. Pięć przedstawionych teorii do dziś nie jest ostatecznie zweryfikowanych. Dr Jerzy Bąbel, z Muzeum w Krzemionkach Opatowskich opowiedział o sposobach pozyskiwania krzemienia w okresie neolitu, podkreślając "duchowe" aspekty pracy górników sprzed 4000 lat. Kolejne wykłady (pełny program sesji poniżej) przybliżyły słuchaczom inne aspekty związane z samym kamieniem, projektowaniem biżuterii z zastosowaniem krzemienia pasiastego, jego promocją w kraju i za granicą oraz ze znaczeniem tego minerału dla regionu świętokrzyskiego, polskiej biżuterii i polskich artystów.


p. Zofia Czubowa
p. Migaszewski

p. Jerzy Bąbel

p. Marian Chojnacki

W przerwie obrad nastąpiło otwarcie wystawy, która przedstawiła najciekawsze - zdaniem organizatorów - prace zgromadzone w pierwszej i największej na świecie kolekcji biżuterii i obiektów sztuki złotniczej. Sandomierska siedziba stałej kolekcji na Zamku jest obecnie w remoncie, wystawa gości zatem w salach Ratusza na rynku i jest czynna od 12 października do 19 listopada br. Należy dodać, iż kolekcja powstaje w ścisłym związku z organizowanymi przez Muzeum w Sandomierzu i Cezarego Łutowicza cyklicznymi warsztatami złotniczymi ( aktualnie trwa w Sandomierzu kolejne, piąte już spotkanie artystów i studentów, z krzemieniem pasiastym).

Ciekawą częścią sympozjum były głosy, odpowiadając na zadane pytanie: i co dalej? Z przykrością słuchacze dowiedzieli się o gwałtownej dewastacji obszarów występowania krzemienia, a związanych z niekontrolowanym i rabunkowym wydobyciem tego minerału. Nie oszczędzane są nawet obiekty zabytkowe w Krzemionkach Opatowskich.
Jako cenne i konstruktywne należy ocenić wystąpienie p. Wojciecha Kruka ( W.Kruk S.A. ) dzielącego się propozycjami skutecznej promocji krzemienia jako "kamienia ziemi sandomierskiej", a niosącej konkretne zyski dla miasta i jego mieszkańców.
Cezary Łutowicz przedstawił propozycję powstania związku "krzemiennych" miast i gmin ziemi sandomierskiej. Za możliwe uznano podjęcie wspólnych działań władz, instytucji i osób, którym na sercu leży ochrona i promocja krzemienia pasiastego. Szkoda tylko, że "stanowisko władz Sandomierza w tej sprawie nie jest znane"...


p. Andrzej Szadkowski

p. Bożena Ewa Wódz

p. Wojciech Kruk

p. Tomasz Stajszczak

p. Cezary Łutowicz

prace z krzemieniem pasiastym na wystawie w Ratuszu >>>>


MUZEUM OKRĘGOWE W SANDOMIERZU
GOLD & SILVER GALLERY C. ŁUTOWICZA W SANDOMIERZU

serdecznie zapraszają na sesję jubileuszową
35 LAT KRZEMIENIA PASIASTEGO W BIŻUTERII

zorganizowaną pod Patronatem Honorowym
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
PREZESA STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW FORM ZŁOTNICZYCH
W.KRUK SA.

SANDOMIERZ, RATUSZ 12 października 2007, godz.9:00
sala konferencyjna UM w Sandomierzu, I p.

PROGRAM SESJI:

godz. 9:00
powitanie gości i uroczyste otwarcie sesji:
Mgr Zofia Czubowa, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

godz. 9:15
Dr hab. Zdzisław Migaszewski
( Akademia Świętokrzyska im, J. Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii)
"Tajemnice pochodzenia krzemienia pasiastego"

godz. 9:45
Dr Jerzy Tomasz Bąbel
(Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy "Krzemionki"
- Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św.)
"Neolityczni górnicy z Krzemionek - nauka i magia"

godz. 10:15
Dr Marian Chojnacki
(Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania)
"Społeczna kariera krzemienia pasiastego"

godz. 10:45
Wojciech Kruk
(W.KRUK S.A.)
"Czy krzemień pasiasty może stać się drugim bursztynem?
Wykorzystanie krzemienia pasiastego w promocji Polski
"

godz. 11:15
dyskusja

godz. 11:45
przerwa na kawę/herbatę

godz. 12:00
Wernisaż wystawy:
"Krzemień pasiasty w biżuterii i obiektach sztuki złotniczej",
Ratusz, sala północna

godz. 12:45
Prof. Andrzej Szadkowski
(Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Katedra Projektowania Biżuterii)
"Przestrzenie wewnętrzne w rzeźbie współczesnej i naturalnych formach krzemienia pasiastego"

godz. 13:15
Andrzej Bielak
(Prezes Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych)
"Polskie współczesne złotnictwo artystyczne"

godz. 13:45
Bożena Ewa Wódz
(Muzeum Okręgowe w Sandomierzu)
"Sandomierskie Warsztaty Złotnicze"

godz. 14:15
Cezary Łutowicz
(Gold & Silver Gallery w Sandomierzu)
"- i co dalej?......"

godz. 14:45
dyskusja/ zakończenie sesji

godz. 15:15
lunch - klub Sandomierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego "Lapidarium" w piwnicach ratusza

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2007 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.