Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych jest związkiem twórczym i od 1991 roku zrzesza polskich artystów plastyków i projektantów zajmujących się sztuką złotniczą. STFZ współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i instytucjami złotniczymi w kraju i za granicą.

 

 

Google    
Szukaj w Internecie na stronie STFZ
SZKOŁY ZŁOTNICZE


SZKOŁY WYŻSZESZKOŁY ŚREDNIE


KURSY ZŁOTNICZEEUROPEJSKIE SZKOŁY ZŁOTNICZE

Le Arti Orafe, Jewellery School (Firenze, Włochy)

Założona w 1985 r. przez Gio Carbone "Le Arti Orafe" jest najważniejszą włoską prywatną szkołą dla złotników, oferującą różnej długości cykle szkoleniowe nawiązujące tematycznie do biżuterii i złotnictwa. Szczególny nacisk kładące na szkolenie zawodowe, poszukiwania artystyczne i współczesne wzornictwo. Gio Carbone, który poza tym, że adoptuje klasyczne metody złotnicze, jest także mistrzem wielu rzadkich i eksperymentalnych technik (od japońskiej mokume do etruskiej granulacji).

Od 1987 r. szkoła prowadzi kursy kończące się uzyskaniem Dyplomu Kwalifikacji, do którego wydania uprawnione są jedynie akredytowane szkoły i ośrodki szkoleniowe. Dyplom jest uznawany w całej Europie i na świecie.

Oferta jej jest szczególnie różnorodna i skierowana zarówno do absolwentów szkół złotniczych, którzy specjalizują się w nowych technikach i próbują swoich sił w europejskim wzornictwie, jak i do młodych ludzi, chcących nauczyć się zawodu i poszerzyć swe horyzonty.

Studenci "Le Arti Orafe" (około 60 osób każdego roku) pochodzą z całego świata: Europy, Dalekiego i Bliskiego Wschodu, obu Ameryk, Oceanii oraz Afryki. Takie spotkanie różnych kultur i tradycji stwarza najlepsze możliwe środowisko dla okresu studiów, co często owocuje długotrwałymi przyjaźniami oraz wspólną pracą. Wielu byłych studentów utrzymuje ciągły, osobisty i zawodowy, kontakt ze szkołą.

W siedzibie szkoły znajdują się trzy laboratoria, sale wykładowe, biura oraz magazyny. W szkole zatrudnionych obecnie jest 20 nauczycieli, specjalistów w zakresie przedmiotów technicznych, wzornictwa, historii sztuki i gemmologii. Szkolna biblioteka posiada jeden z największych w Italii zbiorów podręczników, katalogów i magazynów z całego świata, liczący ponad 700 woluminów.

Działa tu także galeria, promująca studentów, projektantów i złotników z całego świata podczas indywidualnych lub zbiorowych wystaw.

Le Arti Orafe, Jewellery School
Via de Serragli 124, 50124 Firenze, Italy
tel. +39 055 22 80 131 fax: +39 055 22 80 163
www.artiorafe.it, artiorafe@artiorafe.it

"LE ARTI ORAFE" gościła na wystawie "Srebrne Szkoły"
podczas Legnickiego Festiwalu Srebra `2004.
Tu znajdziesz więcej informacji oraz zdjęcia z wystawy i katalogu szkoły >>>>>.Oslo National Academy of the Arts (Norwegia)

Została utworzona w 1909 roku. Jej wydział Metali i Biżuterii kształci artystów i projektantów, widocznych nie tylko na norweskiej, ale także międzynarodowej scenie artystycznej.

Poza ćwiczeniami praktycznymi i studiami teoretycznymi studenci uczelni są zachęcani do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności, do przekazywania swoich idei, myśli i aspiracji poprzez materiał i formę.

Studia przebiegają w sposób dwustopniowy. W bloku podstawowym, na poziomie licencjackim, odbywają się takie zajęcia jak: obiekty i formy metalu, biżuteria, techniki produkcji metali kolorowych, modelowanie i odlewanie, a także zajęcia tematyczne. W ramach tych zajęć każdego roku omawiane są inne metody i techniki złotnicze. Zajęcia te stają się przyczyną dyskusji o odzwierciedleniu artystycznych intencji oraz ich znaczeniu w procesie rozwijania umiejętności i zdolności. Drugi stopień studiów obejmuje program magisterski, którego celem jest rozwinięcie niezależności i indywidualności twórców. Dużą wagę przywiązuje się do indywidualnego zrozumienia wyzwań artystycznych opierających się na ascetycznej ekspresji wyrazu.

Szkoła zapewnia swoim studentom dużą Różnorodność kształcenia. Zaliczając program licencjacki i magisterski studenci muszą ukończyć także przedmioty z innych wydziałów, co wymaga od nich wysiłku i inicjatywy. Proces nauczania jest podzielony na pracę zespołową w projektach, indywidualne konsultacje, edukację poprzez podręczniki, samodzielne studia oraz wycieczki. Szkoła organizując wykłady renomowanych artystów daje studentom możliwość spotkania się "twarzą w twarz" z oczekiwaniami i standardami profesjonalnego środowiska twórczego.

OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS
Address: Ullevålsveien 5,0165 Oslo
Telephone: +47 22 99 55 80 Fax: +4722995585

"OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS" gościła na wystawie "Srebrne Szkoły"
podczas Legnickiego Festiwalu Srebra `2004.
Tu znajdziesz więcej informacji oraz zdjęcia z wystawy i katalogu szkoły >>>>>.Alchimia Scuola di Gioielleria (Florencja, Włochy)

Alchimię lepiej niż "szkoła" charakteryzuje określenie "workshop" - wykładowcy i studenci pracują tam bowiem nad przyszłościowymi pomysłami dla branży jubilerskiej. Siedziba Alchimii mieści się w centrum Florencji - miasta sztuki i kultury par excellance - gdzie jubilerstwo zawsze miało wymiar międzynarodowy. Pomysł jej założenia zrodził się z entuzjazmu grupy artystów i rzemieślników, którzy chcieli dzielić się z innymi nie tylko doświadczeniem praktycznym, lecz przede wszystkim swoim potencjałem twórczym.

Ograniczona liczba uczestników każdego kursu gwarantuje, iż każdy otrzyma indywidualne wykształcenie na najwyższym poziomie. Celem trzyletnich studiów jest przygotowanie każdego z uczestników do pracy zawodowej. W procesie dydaktycznym szczególną wagę przywiązuje się do kreatywnego i intelektualnego rozwoju studentów, a także do doskonalenia ich umiejętności technicznych.

"ALCHIMIA" gościła na wystawie "Srebrne Szkoły" podczas Legnickiego Festiwalu Srebra `2002.
Tu znajdziesz więcej informacji oraz zdjęcia z wystawy i katalogu szkoły >>>>>.Escola Massana (Barcelona, Hiszpania)

Escola Massana w Barcelonie została założona w 1929 r. dzięki szczodrości Augusti Massana, miejscowego filantropa, zainteresowanego kształceniem młodych ludzi w konserwacji dzieł sztuki dekoracyjnej i technikach rękodzieła artystycznego. Zajmowano się takimi dziedzinami jak: konserwacja ołtarzy, grawerowanie i szlifowanie szkła, repusowanie i emaliowanie przedmiotów metalowych, emalia i malarstwo ścienne. W 1935 r. szkoła przeniosła się do zajmowanego do dziś budynku - zabytkowego Szpitala Św. Krzyża, jednego z najpiękniejszych dzieł architektury gotyckiej w Katalonii. W następnych lalach program został powiększony o nowe dziedziny (rzeźba, wytwarzanie przedmiotów stołowych, biżuterię, ceramikę, techniki japońskiej laki, tapiseria, miedzioryt i serigrafia). W latach 60 XX w. Escola Massana jako jedna z pierwszych uczelni w Hiszpanii, stworzyła program w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, obejmujący projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe, architekturę wnętrz i projektowanie tkanin. W latach 80 i 90 program został poszerzony o współczesne media wizualne i techniki interdyscyplinarne w sztuce i ilustracji.

ESCOLA MASSANA gościła na wystawie "Srebrne Szkoły" podczas Legnickiego Festiwalu Srebra `2003.
Tu znajdziesz więcej informacji oraz zdjęcia z wystawy >>>>>.Eesti Kunstiakadeemia (Tallin, Estonia)

Filozofia nauczania na Wydziale Obróbki Metali Estońskiej Akademii Sztuki odzwierciedla dążenie do stworzenia studentom możliwości zdobycia wykształcenia w jak najszerszym i najbardziej różnorodnym zakresie. Ma to uformować ich postawę etyczną, rozwijać kreatywność i uczyć praktycznych umiejętności.

Na wydziale funkcjonują dwie katedry: jubilerstwa i kowalstwa. Nabór do każdej z nich prowadzony jest wedle odmiennych kryteriów. Także w trakcie późniejszej nauki nacisk kładzie się na inne cele i rzeczy, ale wspólne dla obydwu kierunków pozostaje kultywowanie związków z tradycyjnymi umiejętnościami oraz nauczanie nowoczesnego sposobu myślenia. Posunięty do najdalszych granic eksperymentalizm oraz innowacyjność technologiczna koegzystują z egzystencjalnym rytualizmem. Wolność pozostaje wprawdzie niezbędnym warunkiem bycia kreatywnym, ale nie jedynym. Potrzeba uwzględniania prawa do osobistego i duchowego poświęcenia stoi w opozycji do skrajnie pragmatycznego sposobu życia. Jak wewnętrznie sprzeczny i egzystencjalnie bolesny nie byłby stan otaczającego artystę świata, to i tak chyba najważniejszym czynnikiem w procesie twórczym pozostanie jego indywidualna duchowość i jej osobliwości.

ESTOŃSKA AKADEMIA SZTUKI gościła na wystawie "Srebrne Szkoły" podczas Legnickiego Festiwalu Srebra `2003 .
Tu znajdziesz więcej informacji oraz zdjęcia z wystawy >>>>>.Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam, Holandia)

Wydział jubilerski Gerrit Rietveld Academie lansuje biżuterię "autonomiczną", projektowaną w oparciu o podejście koncepcyjne i odzwierciedlającą osobowość twórcy, a zarazem nawiązującą dialog z pokrewnymi nurtami w sztuce. Biżuteria traktowana jest przy tym jako dojrzały, samodzielny środek przekazu. W akademii panuje charakterystyczna atmosfera wolności twórczej. Odnalezienie się w niej wymaga jednak od uczniów dużego zaangażowania w naukę i umiejętności prowadzenia indywidualnych studiów. Szkoła nie zajmuje się tradycyjnymi sposobami edukacji ani próbami przywracania tradycyjnego wizerunku jubilerstwa - jej celem jest poszukiwanie nowych idei i nowych sposobów ekspresji istoty biżuteryjnego wyrobu.

W trakcie krótkich lecz intensywnych studiów w Gerrit Rietveld Academie od każdego ich uczestnika oczekiwana jest praca nad własnym rozwojem i wykazanie się umiejętnością myślenia eksperymentalnego, a więc odrzucenie wcześniej przyjmowanych kanonów - właśnie dlatego studenci są zachęcani do podejmowania nowych wyzwań artystycznych. A wszystko to ma na celu umożliwienie im odnalezienia swojego, indywidualnego miejsca w świecie sztuki.

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Antwerpia, Belgia)

Celem 4-letniej nauki jest wykształcenie profesjonalistów w dziedzinie obróbki złota i srebra, którzy staną się nie tylko artystami, lecz również specjalistami w kwestiach technicznych. W szerszej perspektywie celem jest pobudzenie kreatywności jego uczestników, a jednocześnie stworzenie im możliwości praktycznego opanowania tradycyjnych technik oraz wpojenie poszanowania dla tradycji. Projektowanie biżuterii widziane jest w kontekście umiejętności docenienia szeroko pojmowanych wartości kulturowych. Kurs koncentruje się na indywidualnej i twórczej eksploracji możliwości każdego studenta oraz ich rozwoju. W akademii naucza się między innymi obróbki srebra, rzeźbienia miniatur, rytownictwa czy grawerowania. Odpowiednie wyposażenie szkoły umożliwia studiowanie i realizację projektów z wykorzystaniem bardzo szerokiej gamy technik. Jej absolwenci pracują potem jako artyści, projektanci biżuterii masowej lub wyrobów korpusowych, czy też jako niezależni jubilerzy.

Edinburgh College of Art (Edynburg, Wielka Brytania)

Edinburgh College of Art jest jedną z najstarszych i największych szkół artystycznych w Europie, a jej korzenie sięgają końca XVIII w. Dziś college jest uznanym na arenie międzynarodowej ośrodkiem edukacji w dziedzinie sztuki, wizualnej komunikacji, kultury oraz projektowania i projektowania środowiskowego. Szkoła oferuje program obejmujący szeroki zestaw przedmiotów i chlubi się jakością swojej kadry, spośród której wielu nauczycieli to uznani w swoich dziedzinach specjaliści. Uczelnia szczyci się również także studentami - zdobywcami licznych nagród - którzy po jej ukończeniu tworzą sztukę na całym świecie. Chlubą szkoły jest także długoletnia współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, szczególnie holenderskimi. Obecnie realizowany jest program wymiany studentów pomiędzy tymi krajami, zaś wielu spośród członków kadry uczelni regularnie prezentuje swoje prace w Holandii.

Royal College of Art (Londyn, Wielka Brytania)

Royal College of Art jest jedyną w świecie podyplomową (w realiach anglosaskich oznacza to policencjacką) wyższą uczelnią kształcącą w zakresie sztuk pięknych, projektowania i komunikacji. Około 800 studentów pracuje tam nad uzyskaniem stopni magisterskich i doktorskich. Dydaktyką zajmuje się stuosobowy zespół - pracownicy pełnoetatowi oraz profesorowie wizytujący - uznani praktykujący artyści, projektanci i uczeni. Większość studentów pobiera w szkole nauki przez 2 lata w pełnowymiarowym trybie dziennym, mając za sobą wcześniejsze studia niższe w innych renomowanych uczelniach.

Szkoła oferuje swoim uczniom możliwość zrobienia różnych specjalizacji: od malarstwa po projektowanie przemysłowe, od architektury po konserwację, od jubilerstwa po grafikę - co w sumie daje w obecnej chwili ponad 20 różnych kursów. Środowisko akademickie Wydziału Obróbki Złota, Srebra, Metalu i Jubilerstwa tworzy około 50 osób pochodzących z wielu krajów - studentów i wykładowców - co nadaje mu międzynarodowy charakter oraz podnosi prestiż. Późniejsze sukcesy jego absolwentów oraz renoma przyciągająca utalentowane jednostki mają swoje źródło w utrzymywaniu wysokiego poziomu w sferze stymulowania kreatywności, rozwijania indywidualności, profesjonalizmie oraz innowacyjności badawczej i technologicznej.

W zorganizowanym w 2001 r. pokazie College Show, 19 studentów zaprezentowało swoje prace dyplomowe. Była to jedna z lepszych prezentacji dokonań absolwentów szkoły, których prace śmiało obalały różne tradycyjnie pojmowane granice, stanowiąc dzieła sztuki par excellance.

London Guidhall University (Londyn, Wielka Brytania)

Nabór słuchaczy ma charakter wielokulturowy, obejmując osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem, co skutkuje ogromną różnorodnością tworzonych przez nich później prac. Trzyletnie studium licencjackie w dziedzinie obróbki srebra, jubilerstwa i sztuk pokrewnych zapewnia zdobycie solidnej dozy wiedzy empirycznej i przynosząc pozytywne i trwałe skutki w przyszłej działalności absolwentów. Umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia nabyta w trakcie tego swoistego kursu technologii i kreatywności może być następnie z powodzeniem wykorzystywana w rozmaitych sferach działalności artystycznej, jak: moda, rzeźba i praca z metalami, rekwizytorstwo teatralne, projektowanie przemysłowe a nawet kustoszowanie w galeriach i muzeach. Praktyki zawodowe stanowią część kursu, dając studentom możliwość skoncentrowania się na określonej dziedzinie.

Akademie der Bildenden Künste (Monachium, Niemcy)

Na kursie jubilerstwa i kreacji małych form kształci się około 20 studentów, którzy obecnie w prawie 70% pochodzą z Japonii, USA, Australii, Nowej Zelandii oraz państw europejskich. Prawie wszyscy odbywali wcześniej wstępne kursy rzemiosła. Studia w akademii trwają do 12 semestrów, oferując dużą dowolność w studiowaniu zagadnień związanych z biżuterią i jej wykonywaniem. Każdy ze słuchaczy działa indywidualnie, opracowując własne pomysły i wyroby. Na zajęciach dyskutowane są zagadnienia formalne i techniczne, jak również problemy wynikające z przemieszania antropologicznych, etnologicznych i socjologicznych aspektów sztuki jubilerskiej. Wykłady gościnne oraz seminaria stanowią trwały element kursu. Innym jego stałym składnikiem są wewnątrzgrupowe zawody czy doroczna - organizowana w ostatnim tygodniu lipca - wystawa prac studentów akademii. Klasa prezentuje tam zazwyczaj swoiste wariacje na konkretny, ustalony wcześniej temat, jak np. Biżuteria dla Profesora, Garnitur Biżuterii, Viva la Vitrina, Biżuteryjne Cafe, Świat Biżuterii.

Hochschule fźr Gestaltung (Pforzheim, Niemcy)

W ciągu ostatniego semestru 4-letnich studiów w zakresie "Biżuteria i Obiekty" studenci pracują od strony teoretycznej i praktycznej nad wybranymi przez siebie tematami, co wymaga bardzo osobistego i pełnego zaangażowania podejścia do danego zagadnienia. Program kursu ma umożliwić jego uczestnikom odkrycie własnych predyspozycji i rozwój uzdolnień. Akcentowany ponadto jest fakt, że jednostka pełnię rozwoju artystycznego osiąga tylko wtedy, gdy staje się w tej sferze niezależna i nauczy się cenić jakość. Dlatego też absolwenci pracując nad swymi końcowymi pracami zdobywają głęboką wiedzę w dziedzinie projektowania, eksperymentowania czy zagadnień czysto artystycznych. Skutkuje to tym, że podejmowana jest różnorodna tematyka, choć na ostatnich semestrach da się zaobserwować tendencje do poruszania problemów natury filozoficznej. Dla społeczeństw zachodnich filozofia staje się bowiem coraz bardziej znaczącym narzędziem rozważań nad ludzką egzystencją i często jakże paradoksalnym zachowaniem.

Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam, Holandia)

Wydział jubilerski Gerrit Rietveld Academie lansuje biżuterię "autonomiczną", projektowaną w oparciu o podejście koncepcyjne i odzwierciedlającą osobowość twórcy, a zarazem nawiązującą dialog z pokrewnymi nurtami w sztuce. Biżuteria traktowana jest przy tym jako dojrzały, samodzielny środek przekazu. W akademii panuje charakterystyczna atmosfera wolności twórczej. Odnalezienie się w niej wymaga jednak od uczniów dużego zaangażowania w naukę i umiejętności prowadzenia indywidualnych studiów. Szkoła nie zajmuje się tradycyjnymi sposobami edukacji ani próbami przywracania tradycyjnego wizerunku jubilerstwa - jej celem jest poszukiwanie nowych idei i nowych sposobów ekspresji istoty biżuteryjnego wyrobu.

W trakcie krótkich lecz intensywnych studiów w Gerrit Rietveld Academie od każdego ich uczestnika oczekiwana jest praca nad własnym rozwojem i wykazanie się umiejętnością myślenia eksperymentalnego, a więc odrzucenie wcześniej przyjmowanych kanonów - właśnie dlatego studenci są zachęcani do podejmowania nowych wyzwań artystycznych. A wszystko to ma na celu umożliwienie im odnalezienia swojego, indywidualnego miejsca w świecie sztuki.

Edinburgh College of Art (Edynburg, Wielka Brytania)

Edinburgh College of Art jest jedną z najstarszych i największych szkół artystycznych w Europie, a jej korzenie sięgają końca XVIII w. Dziś college jest uznanym na arenie międzynarodowej ośrodkiem edukacji w dziedzinie sztuki, wizualnej komunikacji, kultury oraz projektowania i projektowania środowiskowego. Szkoła oferuje program obejmujący szeroki zestaw przedmiotów i chlubi się jakością swojej kadry, spośród której wielu nauczycieli to uznani w swoich dziedzinach specjaliści. Uczelnia szczyci się również także studentami - zdobywcami licznych nagród - którzy po jej ukończeniu tworzą sztukę na całym świecie. Chlubą szkoły jest także długoletnia współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, szczególnie holenderskimi. Obecnie realizowany jest program wymiany studentów pomiędzy tymi krajami, zaś wielu spośród członków kadry uczelni regularnie prezentuje swoje prace w Holandii.

Ecole Superieure des Arsts Appliques (Genewa, Szwajcaria)

Wydział jubilerski został założony w 1987 r. przez Esther Brinkmann, a obecnie kształci 20 studentów. Wydział oferuje edukację w ramach 2 kursów: projektowania współczesnej biżuterii oraz projektowania zegarków. Fundamentem obydwu programów jest nauczenie studentów tworzenia projektów autorskich, które pozostają w związku z otoczeniem człowieka - zarówno tym najszerzej rozumianym, jak i najbliższym, osobistym, włączając w to przedmioty codziennego użytku. W czasie trzyletnich studiów uczestnicy rozwijają w sobie umiejętności artystyczne oraz techniczne, przetwarzając różne materiały w celu stworzenia konkretnych obiektów. Mają też możliwość realizowania swoich koncepcji przy użyciu różnych środków. Prowadzona jest wymiana międzynarodowa, a ponadto studentom umożliwia się udział w wystawach i sympozjach.

HDK. School of Design and Crafts (Göteborg, Szwecja)

Szkoła wchodzi w skład Wydziału Sztuk Pięknych i Użytkowych Uniwersytetu w Göteborgu, w Szwecji. Założona została w 1848 r., a od 1977 r. ma prawo do nadawania tytułów magisterskich. Od utworzenia w tymże roku Wydziału Sztuk Pięknych i Użytkowych, szkoła przyjmuje także studentów prowadzących działalność badawczą. W ramach studiów licencjackich wykładane są przedmioty dotyczące podstaw projektowania, wykonywania wyrobów z ceramiki, tkanin i jubilerstwa. W ramach studiów magisterskich studenci indywidualnie pracują w pracowniach, zgłębiając takie zagadnienia, jak konserwacja, film i architektura, tożsamość i komunikacja, informacja, sztuka, materiały i technologia. Istnieje też program studiów magisterskich w dziedzinie sztuki użytkowej dotyczący tkanin, ceramiki, pracy w metalu i jubilerstwa. Szkoła ma również bardzo dobrze rozwinięty program wymiany studenckiej.

Wydział Projektowania Biżuterii jest najmniejszy - przyjmuje 5-6 osób na studia licencjackie i 4-5 osób na studia magisterskie. Wykładane przedmioty są zróżnicowane nie ze względu na styl, lecz na rodzaj materiału, choć większość słuchaczy ma już wcześniejsze doświadczenia, zazwyczaj z pracą w metalu. W procesie edukacyjnym duży nacisk kładziony jest na związki pomiędzy biżuterią a jej użytkownikiem oraz wynikające stąd przekazy. Dużą uwagę zwracają również problemy związane z projektowaniem oraz na rozwijanie zdolności artystycznych studentów. Nauczaniem zajmuje się niewielka grupa wykładowców etatowych, wspierana przez krajowych, jak i zagranicznych profesorów wizytujących. Zajęcia odbywają się w formie workshopów oraz seminariów, a studenci przebywają pod ciągłym artystycznym i technicznym nadzorem opiekunów. Elementem szkolenia są także wyjazdy naukowe i udział w wystawach. Wydział dysponuje dobrze przygotowanymi pracowniami.

Burg Giebiechenstein - Hochschule fźr Kunst und Design (Halle, Niemcy)

Specjalizację jubilerską oferują studia w ramach programu sztuk plastycznych. Kładzie on nacisk na intensywną i pilną pracę w dziedzinie małych form. W takim ujęciu kreowany obiekt postrzegany jest nie tyle jako fragment większej przestrzeni, lecz przede wszystkim w kontekście jego związków z ludzkim ciałem oraz naszym osobistym otoczeniem. Jest to więc biżuteria, gadżet, mała forma plastyczna, które wyrażają wszystkie możliwe postaci wzajemnych interakcji. Stawiają one w bezpośredni sposób pytania dotyczące podejścia do życia, ambicji i projekcji własnych wyobrażeń. Ich percepcja jest natychmiastowa i intuicyjna.

Celem kursu jest nauczenie studentów takiej wizualizacji idei, aby można je było realizować w przedmiotach o rozmiarach użytkowych. Początkowo u uczestników rozwijane jest poczucie artystycznej pewności, gdy ich działania podejmowane są w ramach pewnych ściśle wytyczonych granic. Gdy już takiej pewności nabiorą, prowokowani są do ich przekraczania. Sukces wymaga przy tym umiejętności wyboru właściwych technik i materiałów. Żywotność każdej tematyki zależy od jej otwartości na różne wpływy i modyfikacje, bez względu na to, czy jest ona bardziej lub mniej związana z jubilerstwem. Potrzeba tej otwartości znajduje odzwierciedlenie zarówno w merytorycznej treści kursu jak i jego praktycznej organizacji. W kursie uczestniczy 15-20 osób, które do swojej dyspozycji mają pracownię znajdująca się w dolnej części zamku Giebiechenstein.

South Carelia Polytechnic Jewellery & Stonework Design (Lappeenranta, Finlandia)

Studia trwają 4 lata. Początkowo ich uczestnicy zgłębiają tajniki obróbki kamieni, metali szlachetnych oraz innych materiałów, które potem łączą w tworzonych przez siebie pracach-wyrobach jubilerskich. Proces dydaktyczny obejmuje także nauczanie nowych sposobów i technik wykorzystywania owych materiałów. Po takim przygotowaniu studenci mogą specjalizować się w projektowaniu biżuterii lub wyrobów z kamieni.

Latem 2000 r. nad jeziorem Saimaa otwarto nową pracownię jubilerską Rantapaja. Wyposażona jest w stanowiska pracy dla 10-15 osób i przeznaczona przede wszystkim dla dyplomowanych artystów z Finlandii i zagranicy oraz studentów - w pierwszym rzędzie tych, którzy przygotowują prace licencjackie. Znajduje się tam również galeria, w której wystawiać się mogą wizytujący wykładowcy, studenci i artyści fińscy bądź zagraniczni.

Akademie der Bildenden Künste (Monachium, Niemcy)

Na kursie jubilerstwa i kreacji małych form kształci się około 20 studentów, którzy obecnie w prawie 70% pochodzą z Japonii, USA, Australii, Nowej Zelandii oraz państw europejskich. Prawie wszyscy odbywali wcześniej wstępne kursy rzemiosła. Studia w akademii trwają do 12 semestrów, oferując dużą dowolność w studiowaniu zagadnień związanych z biżuterią i jej wykonywaniem. Każdy ze słuchaczy działa indywidualnie, opracowując własne pomysły i wyroby. Na zajęciach dyskutowane są zagadnienia formalne i techniczne, jak również problemy wynikające z przemieszania antropologicznych, etnologicznych i socjologicznych aspektów sztuki jubilerskiej. Wykłady gościnne oraz seminaria stanowią trwały element kursu. Innym jego stałym składnikiem są wewnątrzgrupowe zawody czy doroczna - organizowana w ostatnim tygodniu lipca - wystawa prac studentów akademii. Klasa prezentuje tam zazwyczaj swoiste wariacje na konkretny, ustalony wcześniej temat, jak np. Biżuteria dla Profesora, Garnitur Biżuterii, Viva la Vitrina, Biżuteryjne Cafe, Świat Biżuterii.

Rhode Island School of Design (Providence, USA)

Obecny program jest realizowany od 8 lat i składa się z trzyletnich studiów licencjackich (poświęconych zagadnieniom podstawowym) oraz dwu- lub trzyletnich studiów magisterskich. Wymagane jest zaliczenie historii zdobnictwa oraz trwającej rok nauki interpretacji.

Większość oferowanych cyklów wykładowych związana jest bezpośrednio z nauczaniem umiejętności warsztatowych. Program ma określoną strukturę, ale zarazem pozostaje otwarty na indywidualności i nie ogranicza niezależności w zakresie projektowania. Od 10 lat w ramach przedmiotów objętych programem nauczania dla jednej bądź kilku grup studenckich corocznie gościnnych wykładów udziela przynajmniej jeden europejski specjalista. Wizytujący goście wnoszą swój wkład w nauczanie jubilerstwa i obróbki metali w USA, oferując specyficzny rodzaj instruktażu łatwo dostępny w Europie, lecz już znacznie trudniej w Stanach Zjednoczonych.

Inną istotną zaletą szkoły są jej ścisłe związki z miejscowym Muzeum Sztuki - jedną z ważniejszych tego typu placówek na wschodnim wybrzeżu USA - co znacznie zwiększa potencjał edukacyjny uczelni. Muzeum to stara się stworzyć kolekcję biżuterii współczesnej i jak do tej pory udało się już w nim zgromadzić spore zbiory obecnie wytwarzanych wyrobów jubilerskich, ceramiki oraz naczyń. Instytucja ta jest nie tylko cenna dla szkoły, ale również dla całej lokalnej społeczności. Celem Wydziału Jubilerskiego i Obróbki Metali jest przekazanie studentom poczucia odpowiedniej równowagi pomiędzy pomysłem a jego realizacją, nauczenie tradycji i zarazem wspieranie progresywnego podejścia do zgłębianych treści i koncepcji. Studentów zachęca się do twórczego myślenia oraz poszukiwania unikatowych i indywidualnych rozwiązań w tworzonych projektach.

informacje o szkołach pochodzą m.in. z miesięcznika "Zegarki&Biżuteria" i są publikowane za zgodą redakcji. Dziękujemy!

powrót

   Szukaj w witrynie www.stfz.art.pl Szukaj w sieci

Copyright © 1998 - 2009 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.