Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych jest związkiem twórczym i od 1991 roku zrzesza polskich artystów plastyków i projektantów zajmujących się sztuką złotniczą. STFZ współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i instytucjami złotniczymi w kraju i za granicą.

 

 

Google    
Szukaj w Internecie na stronie STFZ
www.stfz.art.pl

Cele Stowarzyszenia twórców Form Złotniczych, zgodnie z jego statutem, realizowane są poprzez:
  • organizowanie wystaw, konkursów, plenerów, kursów i innych imprez, oraz uczestnictwo w takich w kraju i za granicą;
  • reprezentowanie członków Stowarzyszenia na zjazdach, konferencjach i kongresach międzynarodowych oraz w pracach międzynarodowych organizacji plastycznych;
  • współpracę i porozumienie ze wszystkimi organizacjami, stowarzyszeniami i ugrupowaniami twórczymi związanymi z działalnością Stowarzyszenia;
  • współdziałanie z Ministerstwem Kultury i Sztuki oraz innymi instytucjami, szczególnie w zakresie inicjowania i opiniowania aktów prawnych dotyczących plastyki orzecznictwa i opiniodawstwa w zakresie sztuki;
  • współpracy ze środkami masowego przekazu;
  • prowadzenia wymiany informacji;
  • prowadzenia działalności dokumentacyjnej;

I taki też był cel powstania strony internetowej STFZ.

Staramy się ponadto gromadzić informacje o wydarzeniach związanych z szeroko pojętą sztuką złotniczą oraz umożliwić wymianę informacji - również artystom i projektantom nie będącym członkami STFZ.

Nasza strona ma charakter niekomercyjny, powstaje dzięki społecznej pracy członków STFZ. Nie zamieszczamy na niej materiałów związanych z aktywnością gospodarczą osób lub firm - za wyjątkiem tych, które przyczyniają się w sposób bezdyskusyjny do promocji sztuki złotniczej w jej artystycznym wymiarze.


Przygotowując schemat strony zdecydowaliśmy, że ma mieć ona charakter dokumentacyjno-informacyjny, możliwy do publikacji również w wersji off-line. Stąd konieczność rezygnacji z wielu możliwości edycji zdjęć lub dokumentów, które są wykonywane przy korzystaniu z serwerów zewnętrznych. Od roku 1998 strona powstaje w wersji html/css z nielicznymi apletami flash i java.


W 2004 roku uruchomiliśmy nasze internetowe FORUM DYSKUSYJNE. Serdecznie zapraszamy!


Miło nam donieść, że strona www.stfz.art.pl została ocenionajako jako największe, a często jedyne źródło informacji na temat współczesnej sztuki złotniczej w Polsce [...] jest źródłem dla wielu publikacji w periodykach, pracach magisterskich i opracowaniach naukowych [...]


W grudniu 2008 roku rozpoczęlismy przebudowę nawigacji naszej strony. Ogromna ilość informacji zgromadzonych przez ponad 11 lat jej istnienia spowodowała, że nawet posługiwanie się wyszukiwarką stało się dla czytelników kłopotliwe. Prace potrwają przez kilka/kilkanaście najbliższych tygodni, za utrudnienia przepraszamy!

powrót

   Szukaj w witrynie www.stfz.art.pl Szukaj w sieci

Copyright © 1998 - 2009 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.