Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych jest związkiem twórczym i od 1991 roku zrzesza polskich artystów plastyków i projektantów zajmujących się sztuką złotniczą. STFZ współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i instytucjami złotniczymi w kraju i za granicą.

 

 

Google    
Szukaj w Internecie na stronie STFZ
ARS ORNATA EUROPEANA

Jesienią roku 1991 na spotkaniu w Kolonii pomiędzy stowarzyszeniem francuskim CORPUS, niemieckim FORUM FUR SCHMUCK UND DESIGN, holenderskim VES, zawiązano europejską sieć kontaktową mającą łączyć i kontaktować europejskich artystów złotników oraz ich stowarzyszenia. W niedługim czasie różnice w poglądach pomiędzy VES a pozostałymi partnerami doprowadziły do ukonstytuowania się sieci bez udziału VES.

Precyzyjniejsze ustalenia podjęto na pierwszej konferencji sieci w Kolonii w czerwcu 1994. Spotkanie w Kolonii było zorganizowane i prowadzone przez FORUM FUR SCHMUCK UND DESIGN. W roku 1995 słowackie stowarzyszenie AURA zorganizowało konferencję w Bratysławie, dołączając do sieci AOE. Polskie stowarzyszenie STFZ jest aktywne w sieci od czasu spotkania w Bratysławie. Niektórzy uczestnicy sieci spotkali się w Newcastle w marcu 1996.

Po trzydniowym spotkaniu przygotowawczym w Strasburgu w listopadzie 1996, trzecia konferencja AOE odbyła się w czerwcu 1997 w tymże mieście. Po trzech dniach zdecydowano, że następna konferencja odbędzie się w Sztokholmie. Od spotkania w Strasburgu aktywnie uczestniczył w sieci hiszpańskie stowarzyszenie FAD, brytyjskie Association for Contemporary Jewellery, kręgi artystów ze Szwecji i byłych Republik Nadbałtyckich.

Konferencja sztokholmska (27 - 29 czerwiec 1998) powiększyła znacznie grono uczestników sieci. Osoby z kręgu uczelni w Lahti (Finlandia), artyści duńscy, i nawet przedstawiciele stowarzyszenia japońskiego rozpoczęli aktywność w ramach AOE.

Następne spotkanie odbyło się w dniach 25 - 27 czerwca 1999 w Barcelonie. Konferencja ta została organizowana przez wspomniane już hiszpańskie stowarzyszenie FAD pod tytułem Ars Ornata Mediterraneaî.

W roku 2000 polskie stowarzyszenie STFZ zorganizowało doroczną konferencję sieci w Krakowie, mieście będącym w roku 2000 jednym z ośmiu Stolic Kulturalnych Europy. Planowana konferencja AOE w Krakowie w roku 2000 - Ars Ornata Cracoviana - zyskała już prawo do używania logo Krakowa - jednej z ośmiu kulturalnych stolic Europy w roku 2000. Konferencja krakowska była imprezą komplementarną w stosunku do konferencji amerykańsko - brytyjskiej, która odbyła się kilka tygodni później w Birmingham.

Myślą przewodnią sieci Ars Ornata Europeana jest zapewnianie , organizowanie i ułatwianie dostępu do informacji o europejskim świecie złotnictwa artystycznego wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom. Nasze stowarzyszenia kontaktują się natychmiast, gdy tylko dzieje się coś interesującego. Wymieniamy między sobą nasze biuletyny informacyjne, inne materiały, wystawy. Nasi członkowie uczestniczą jako członkowie jury w wystawach i konkursach organizowanych przez partnerskie stowarzyszenia. Wielu artystów złotników zajmuje pozycje w akademickim świecie edukacyjnym, tak więc AOE znacznie ułatwia proces wymiany kulturalnej i edukacyjnej.

Doroczne konferencje AOE składają się z ekspozycji szeregu wystaw, wygłoszonych wykładów, dyskusji przy okrągłych stołach, wspólnych działaniach artystycznych, często typu performance i happening w pomieszczeniach i w przestrzeni otwartej. Myślą przewodnią każdej konferencji jest idea, że dana konferencja organizowana jest przez gospodarzy - stowarzyszenie z kraju w którym się odbywa, lecz jej program jest współtworzony i przygotowany przez wszystkie partnerskie stowarzyszenia. Program jest wynikiem intensywnej, ciągłej interakcji stowarzyszeń w okresie pomiędzy spotkaniami.

AOE definitywnie nie posiada charakteru organizacji typu związek zawodowy czy stowarzyszenie rzemieślnicze. Wszyscy uczestnicy są artystami i w ramach AOE interesują nas tylko problemy artystyczne oraz te towarzyszące twórczości. Tradycyjne i nowoczesne środki warsztatowe są dla nas po prostu medium wyrazu naszych idei artystycznych. Stąd m.in. jesteśmy bardzo otwarci na kontakty i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami artystycznymi.

Ars Ornata Cracoviana
VI Międzynarodowa Konferencja Sieci Kontaktowej Ars Ornata Europeana Kontakt - Informacja - Integracja
Kraków, 30 czerwca, 1 i 2 lipca 2000

powrót

   Szukaj w witrynie www.stfz.art.pl Szukaj w sieci

Copyright © 1998 - 2009 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.