Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych jest związkiem twórczym i od 1991 roku zrzesza polskich artystów plastyków i projektantów zajmujących się sztuką złotniczą. STFZ współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i instytucjami złotniczymi w kraju i za granicą.

 

 

Google    
Szukaj w Internecie na stronie STFZ
INFORMACJE O STFZ

STFZ = Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych powstało w 1991 roku (zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000201417) i zrzesza polskich artystów plastyków zajmujących się złotnictwem. Obecnie STFZ liczy 109 członków oraz 5 członków honorowych i 17 członków wspierających.

Celem Stowarzyszenia jest promocja sztuki złotniczej w kraju i za granicą, oraz zapewnienie szerokiego dostępu do informacji, kontaktów i materiałów.

Swoje cele STFZ realizuje poprzez :

  • współorganizowanie wystaw, konkursów, plenerów i kursów w kraju oraz udział w podobnych imprezach za granicą,
  • współpracę z podobnymi organizacjami w Polsce i na Świecie,
  • szeroką wymianę informacji, myśli i idei,
  • prowadzenie działalności dokumentacyjnej.

Jeżeli szukasz kontaktów z polskimi artystami złotnikami, chcesz brać udział w organizowanych przez nas wystawach i konkursach, chcesz współdziałać z naszym Stowarzyszeniem, masz ciekawe propozycje współpracy, chcesz zostać członkiem zwyczajnym lub wspierającym - skontaktuj się z nami.

  STATUT STFZ    >>>>>            JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STFZ?    >>>>>

Stowarzyszenie nie otrzymuje dotychczas żadnych subwencji, a jego budżet składa się ze składek członkowskich. Prace organizacyjne i administracyjne Stowarzyszenia wykonywane są społecznie przez członków Zarządu i Rady Artystycznej w ich prywatnych pracowniach i domach, przy użyciu prywatnych komputerów i faxów.

STFZ nie posiada własnej galerii, ale w drodze instytucji Galerii Rekomendowanych przez STFZ posiadamy dostęp do galerii prywatnych będących wyróżnionymi tym tytułem.

STFZ aktywnie uczestniczy w międzynarodowym życiu złotniczym, współpracując z zagranicznymi stowarzyszeniami złotniczymi, sieciami kontaktowymi i będąc obecnym w portalu www.klimt02.net.

STFZ aktywnie współpracuje na zasadach partnerskich z niemieckim Gesselschaft fur Goldschmiedekunst oraz angielskim Association for Contemporary Jewellery.

STFZ od lat współorganizuje czołowe wystawy złotnictwa w Polsce - legnickie Przeglądy Form Złotniczych i warszawske "PREZENTACJE", (wcześniej konkursy PAI TIME i krakowskiego "CAMELOT-a"). Środkiem informacyjnym Stowarzyszenia jest ukazujący się 5 - 7 razy rocznie biuletyn "INFO" oraz portal www.stfz.art.pl.


Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych
ul. Śniegockiej 9/9;    00-430 Warszawa

adres do korespondencji:
STFZ ul. Halczyna 3;    30-086 Kraków

numer konta STFZ:
Bank DnB NORD
81 1370 1037 0000 1701 4032 4300

NIP: 526 23 98 963, REGON: P - 0120378 73 - 76000068 59 - 1- 963 01009, KRS: 0000201417
stfz@stfz.art.pl

powrót

   Szukaj w witrynie www.stfz.art.pl Szukaj w sieci

Copyright © 1998 - 2009 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.